svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พาณิชย์มั่นใจส่งออกข้าวไทยปีนี้ไปได้ดี

24 ตุลาคม 2561
พาณิชย์ มั่นใจการส่งออกข้าวไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2561 มีแนวโน้มสดใส มีแผนการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกข้าวไทยในหลายรูปแบบ

นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดผู้นำเข้าข้าวต่างประเทศมีความต้องการข้าวอย่างต่อเนื่อง ทำให้สถานการณ์ส่งออกข้าวไทยในช่วง 3 เดือนสุดท้ายของปี 2561 ยังคงไปได้ดี โดยล่าสุดกรมการค้าต่างประเทศได้ส่งมอบข้าว ให้ COFCO รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้สัญญาแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (G to G) ในงวดที่ 6 เป็นชนิดข้าวขาว 5% ปริมาณ 100,000 ตัน มูลค่ากว่า 1,400 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะเร่งรัดเจรจากับ COFCO เพื่อส่งมอบข้าวงวดที่ 7 อีก 100,000 ตัน โดยเร็วต่อไป

นอกจากการส่งมอบข้าวให้ COFCO แล้ว ยังมีคำสั่งซื้อข้าวจากการเปิดประมูลนำเข้าข้าวของรัฐบาลต่างประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และญี่ปุ่น โดยในปีนี้ฟิลิปปินส์จะเปิดประมูลนำเข้าข้าวเป็นการทั่วไปรวม 3 ครั้ง ครั้งละ 250,000 ตัน ปริมาณรวม 750,000 ตัน เริ่มเปิดประมูลครั้งแรกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 กำหนดส่งมอบภายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะเปิดประมูลอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 8 และ 22 พฤศจิกายน 2561 จนครบ 750,000 ตัน โดยในการประมูล 2 ครั้งหลังมีกำหนดส่งมอบข้าวภายในเดือนมีนาคม 2562 ซึ่งผลการประมูลครั้งแรกปรากฏว่า ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวได้ไม่ครบ 250,000 ตัน โดยมีผู้ชนะการประมูลเพียง 2 ประเทศ ปริมาณรวม 47,000 ตัน คือ จากไทย 18,000 ตัน และเวียดนาม 29,000 ตัน จึงจะเปิดประมูลเป็นการทั่วไปอีกครั้งเพื่อนำเข้าข้าวให้ครบตามปริมาณที่กำหนด สำหรับญี่ปุ่นได้เปิดประมูลนำเข้าข้าวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2561 และได้ตกลงซื้อข้าวจากไทยปริมาณรวมกว่า 87,000 ตัน คิดเป็น60 %ของปริมาณรับซื้อข้าวทั้งหมด อีกทั้งตลาดข้าวไทยในภูมิภาคอื่นๆ ยังมีการสั่งซื้อข้าวไทยมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อสถานการณ์ตลาดข้าวของไทยและราคาข้าวเปลือกที่เกษตรกรชาวนาจะได้รับ เนื่องจากมีคำสั่งซื้อข้าวปริมาณมากอย่างต่อเนื่องมารองรับผลผลิตข้าวฤดูนาปีที่กำลังออกสู่ตลาด ทำให้ระดับราคาข้าวไทยให้มีเสถียรภาพยิ่งขึ้น

สำหรับการประกวดข้าวดีเด่นของโลก (The World’s Best Rice Award) ที่ปีนี้ข้าวหอมมะลิไทยได้ลำดับที่ 3 ส่วนข้าวอังกอร์ของกัมพูชาและข้าวหอมเวียดนามได้ลำดับที่ 1 และ 2 ตามลำดับ โดยการประกวดดังกล่าวจัดโดยนิตยสาร The Rice Trader องค์กรเอกชนที่ให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับอุตสากรรมข้าว ซึ่งใช้วิธีการตัดสินโดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและพ่อครัวที่มีชื่อจากสหรัฐฯ และประเทศต่างๆ เป็นกรรมการ และใช้เกณฑ์การตัดสิน 4 ด้านหลัก ได้แก่ ด้านกลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุ่ม และรูปร่าง ดังนั้น การตัดสินจึงขึ้นอยู่กับรสนิยมของกรรมการเป็นหลักด้วย ไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงด้านคุณภาพที่แท้จริง อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาข้าวหอมมะลิไทยสามารถครองแชมป์ข้าวดีเด่นโลกได้มากที่สุดในโลกรวมกันถึง 5 สมัย จากการประกวดทั้งหมด 10 ครั้ง จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกข้าวหอมมะลิไทย เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยยังเป็นที่นิยมและต้องการในตลาดโลก จะเห็นได้จากที่ผ่านมาราคาข้าวหอมมะลิไทยปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากมีความต้องการซื้อแต่ปริมาณผลผลิตข้าวหอมมะลิไทยปีการผลิต 60/61 มีค่อนข้างจำกัด ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์จะเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นรักษาคุณภาพและดูแลมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยอย่างเข้มงวดต่อไป รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวคุณลักษณะพิเศษชนิดใหม่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวสังข์หยด และข้าว กข43 ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในตลาดโลก เพื่อสร้างโอกาสและตลาดใหม่ๆ ให้กับข้าวไทยต่อไป

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 19 ตุลาคม 2561 ไทยส่งออกข้าวแล้วปริมาณ 8.932 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่า 4,606 ล้านเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 147,346 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2560 ร้อยละ 2.71, 21.20 และ 13.56 ตามลำดับ โดยมีตลาดส่งออกที่สำคัญ ได้แก่ เบนิน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ จีน และแอฟริกาใต้ ซึ่งคาดว่าการส่งออกข้าวไทยในปี 2561 จะบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ปริมาณ 11 ล้านตัน อย่างแน่นอน 090861-1927-9-335x503-8-335x503