svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

พังงาเปิดชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือชูผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

22 ตุลาคม 2561
จังหวัดพังงาเปิดตัว "ชุมชนท่องเที่ยวบ้านสามช่องเหนือ" 1 ใน 50 ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี-ต้นแบบของประเทศ ชูผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น "ผ้ามัดย้อมต้นโกงกาง-สบู่ต้นเหงือกปลาหมอ" สร้างความประทับใจนักท่องเที่ยว

paj

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เปิดโครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน กิจกรรมเปิดตัวชุมชนเพื่อเตรียมการสร้างความพร้อม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในลักษณะ Test Tour โดยมี นายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง ตัวแทนส่วนราชการ และภาคเอกชน เข้าร่วมงาน ณ บ้านสามช่องเหนือ ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

paj1

ทั้งนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุลผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า โครงการ "ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืนเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำของสังคม มุ่งเน้นสร้างรายได้ ความเจริญ และความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ โดยให้ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมดำเนินการกับภาครัฐ โดย “ชุมชนสามช่องเหนือ” ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี" ต้นแบบ 1 ใน 50 ของประเทศ

paj3

ด้านนายบัญชา ธนูอินทร์ นายอำเภอตะกั่วทุ่ง กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นนี้เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่ ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี และเป็นการประชาสัมพันธ์ชุมชนให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว โดยภายในงานมีกิจกรรมการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การแสดงศิลปะพื้นบ้านจากคณะต่างๆ การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งนิทรรศการจุดเรียนรู้ในชุมชน

ทั้งนี้ภายในงาน มีการแสดงลิเกฮูลู และการแสดงการรำร็องแง็งของนักเรียนโรงเรียนบ้านสามช่องเหนือ พร้อมทั้งเชิญชวนผู้ร่วมงานใส่เสื้อชูชีพในการเดินทางทางเรือ ชิมอาหารพื้นถิ่นบ้านสามช่องเหนือ ชมและเลือกซื้อสินค้า OTOP มีการสาธิตการลอกใบจาก การทำผ้ามัดย้อมจากเปลือกและผลของต้นโกงกาง และการผลิตสบู่จากต้นเหงือกปลาหมอ

paj4

e-book-1-503x62-7