svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

สธ.จับมือกสทช. เข้มงวดโฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง

21 ตุลาคม 2561
กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. บูรณาการทำงาน ร่วมกัน เข้มงวดตรวจสอบการโฆษณา ผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดเกินจริง ปรับระบบการทำงานในส่วนภูมิภาค เพื่อระงับโฆษณาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

[caption id="attachment_335826" align="aligncenter" width="414"] นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม[/caption]

นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากนายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประชุมการบูรณาการทำงานระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับพลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และคณะ เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ร่วมมือกับสำนักงาน กสทช. ในการเฝ้าระวังโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง การทำงานในส่วนกลางสามารถบูรณาการ เฝ้าระวังและตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์ได้รวดเร็ว สามารถระงับการเผยแพร่โฆษณาได้ทันท่วงที โดยการให้เจ้าหน้าที่ อย. เดินทางไปประจำการที่ศูนย์ตรวจสอบเนื้อหาวิทยุ โทรทัศน์และสื่อออนไลน์ (โซเชียลมีเดีย) ที่ผิดกฎหมาย ณ สำนักงานกสทช. (ถนนพหลโยธิน ซอย 8) เพื่อเข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช.

Pisan กสทช 1123 ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในเดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2561 ส่วนกลางได้ดำเนินการกับโฆษณาทางโทรทัศน์ 149 รายการวิทยุกระจายเสียง 59 รายการและอินเทอร์เน็ต 453 รายการ สำหรับในส่วนกสทช.เขต/ภาค ได้เฝ้าระวังการโฆษณาทางวิทยุกระจายเสียง760 เรื่อง อย.รับเรื่องแล้ว 610 เรื่อง และอยู่ระหว่างส่งเรื่องให้ อย.150 เรื่อง

“สำหรับส่วนภูมิภาคนั้น พบปัญหาการโฆษณาโอ้อวดเกินจริงที่เผยแพร่ทางวิทยุชุมชนเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุข และสำนักงาน กสทช. เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้บูรณาการการทำงานร่วมกันจัดการปัญหาในส่วนภูมิภาค ส่งผลให้กระบวนการทำงานในส่วนภูมิภาคมีความรวดเร็ว สามารถขยายความครอบคลุมและเพิ่มความเข้มงวดการเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อการดูแลและคุ้มครองผู้บริโภคให้เกิดความปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ” นายแพทย์ไพศาลกล่าว

Pisan กสทช 1126 ทั้งนี้ หากพบเห็นการโฆษณาหรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพที่คาดว่าจะผิดกฎหมายหรืออวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ในส่วนภูมิภาค สามารถร้องเรียนได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ หรือที่สายด่วน อย. 1556 Email: [email protected] ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application 090861-1927-9-335x503-8-335x503