svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ปภ.ประสาน 14 จังหวัดใต้รับมือฝนถล่ม 19-22 ต.ค.

18 ตุลาคม 2561
S__12173331 รายงานข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย คาดการณ์สาธารณภัยในช่วงวันที่ 19-21ตุลาคม 2561 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างและมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านอ่าวไทยและภาคใต้ลงทะเลอันดามันในช่วงวันที่ 20-22 ตุลาคม 2561 ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น

โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี สกลนคร นครพนม มุกดาหาร ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ชัยภูมิ นครราชสีมา  บุรีรัมย์ สุรินทร์ ยโสธร อำนาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร กรุงเทพฯ และปริมณฑล

water-drop-275938_1920

ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางแห่ง จังหวัดที่ต้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขัง น้ำล้นตลิ่ง ได้แก่ 14 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี  ยะลา นราธิวาส ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ดังนั้นจึงสั่งให้จังหวัดที่เกี่ยวข้องรับมือ

ทั้งนี้ ปภ. ได้สั่งระดมทรัพยากรด้านสาธารณภัย ทั้งเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพร้อมด้วยเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัย อาทิ เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถผลิตน้ำดื่ม โดยสนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงให้พร้อมปฏิบัติการเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งได้กำชับให้หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ประสานข้อมูลด้านสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำ และปริมาณฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้ทันต่อสถานการณ์และขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำ สถานการณ์ฝนพื้นที่ในอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัด

595959859