svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ขับเคลื่อน 16 ปี ทางหลวงชนบท ดันงบ 4.6 หมื่นล.เชื่อมโครงข่ายถนน

16 ตุลาคม 2561
laaynmaa_chnaelis_uomngnamchaysuuthabebik_naaythnwad_waaphilay_-_copy จัดเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่กระทรวงคมนาคมและรัฐบาลมั่นใจให้เร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะเศรษฐกิจระดับชุมชน โดยปีนี้กรมทางหลวงชนบท (ทช.) สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ 89.75% พร้อมกับการสร้างงานสร้างรายได้แก่ท้องถิ่นได้ตามที่รัฐบาลต้องการ

ทั้งนี้เนื่องในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 โอกาสครบรอบ 16 ปีของการก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ได้ให้สัมภาษณ์พิเศษ “ฐานเศรษฐกิจ” ถึงแนวทางและแผนปฏิบัติการเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆของทช.ในปีนี้ว่ารัฐบาลและกระทรวงคมนาคมยังคงให้ความสำคัญกับแผนการขับเคลื่อนโครงการต่างๆเพื่อหวังให้เกิดการจ้างงาน สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจระดับชุมชนมากขึ้นโดยได้อนุมัติงบประมาณไปเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆในปีนี้จำนวน 46,786 ล้านบาท
1539669427828 แผนหลักในปี 2562

จะเน้นเรื่องการใช้ถนนให้มีความปลอดภัยมากขึ้น โดยเฉพาะการตรวจสอบจุดเสี่ยงต่างๆ ให้ลดน้อยลงหรือไม่เกิดเหตุขึ้นอีก จะเน้นการป้องกันมากขึ้น ส่วนจุดไหนที่เกิดเหตุบ่อยครั้งได้เร่งแก้ไขให้ทุเลาไปได้ในหลายจุดแล้ว เช่นเดียวกับเรื่องการบำรุงรักษาถนน ให้มีสภาพสมบูรณ์ มีป้ายครบถ้วน

สำหรับแผนการเร่งขับเคลื่อนโครงการในปี 2562 ได้เริ่มดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้วหลายโครงการ ขณะนี้พบว่าทราบผลการประกวดราคาแล้วกว่า 50%  เชื่อว่า ในเดือนตุลาคมนี้จะสามารถทราบผลได้ไม่น้อยกว่า 80% พร้อมกับจะเร่งลงนามสัญญาในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ต่อเนื่องกันไป ช่วยให้เกิดการสร้างงาน การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแผนที่กำหนดไว้ได้จริง โดยผลการเบิกจ่ายในปีนี้สามารถดำเนินการได้แล้ว 89.75% สูงกว่าที่รัฐบาลตั้งไว้ที่ 87% สำหรับงบเพื่อการลงทุน

[caption id="attachment_333494" align="aligncenter" width="503"] นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท[/caption]

โดยในปีนี้มีโครงการที่ต้องจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 4,626 โครงการ คิดเป็นเงินลงทุน 30,732 ล้านบาท สำหรับโครงการสำคัญๆที่จะเร่งประมูลในปีนี้ อาทิ 1.ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก มีถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4198 เทศบาลปากนํ้าหลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร ระยะทาง 23.589 กิโลเมตร งบประมาณ 247 ล้านบาท 2.ถนนทางหลวงชนบทสายแยก ทล.3097-ศูนย์ราชการ จ.นครปฐม ระยะทาง 3.217 กิโลเมตร งบประมาณ 890 ล้านบาท 3.ถนนทางหลวงชนบทสาย รย.2015 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36–แยก ทล. 331 อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ระยะทาง 11.469 กิโลเมตร งบประมาณ 928 ล้านบาทและ 4.ถนนเลียบชายฝั่งตะวันตก ทางหลวงชนบทสายแยก ทล.4001-บ้านโพธิ์แบะ อ.เมืองจ.ชุมพร  ระยะทาง 24.569 กิโลเมตร งบประมาณ 262 ล้านบาท

ในส่วนโครงข่ายถนนที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลทั้งโครงการเชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือเชื่อมระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ทช.ได้เข้าไปมีส่วนร่วมแล้วหลายโครงการ ให้สามารถใช้เส้นทางโลจิสติกส์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น
laaynmaa_rngchnaelisandab_1yaawaip_sbaayaicchaichthaanghlwngchnbth_naaysunthr_dwysaar_-_copy เชื่อมถนนกับระบบราง

นอกจากนั้นยังเร่งเดินหน้าโครงการเชื่อมต่อกับระบบรถไฟ โดยเฉพาะระบบรถไฟทางคู่ รถไฟความเร็วสูง เพื่อให้เกิดการสนับสนุนสถานีต่างๆ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการระบบรางได้อย่างสะดวก

“4-5 แผนงานนี้จะดำเนินการต่อเนื่อง โดยทช.ยังมีแผนดำเนินการบางส่วนรองรับไว้แล้ว อีกทั้งยังเตรียมว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อดูแผนทั้งระบบว่าเส้นทางใด สถานีใดมีความเป็นได้มากที่สุด ให้สามารถเชื่อมต่อโหมดการเดินทางระหว่างถนนกับระบบรางได้อย่างไร้รอยต่อมากขึ้น โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่ไปแล้วหลายเส้นทาง”

ทั้งนี้ในส่วนโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาโครงข่ายถนนเข้าถึงแหล่งเกษตรกรรมและแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้รับงบประมาณเพิ่มอีกราว 50% ดังตัวอย่างโครงการถนนเลียบชายฝั่งทะเลหรือโครงการริเวียร่า ปี 2562 ได้รับงบประมาณไปดำเนินการอีก 2 โครงการ ระยะทางกว่า 40 กิโลเมตร  ประการหนึ่งนั้นถนนลูกรังปัจจุบันพบว่ามีไม่ถึง 1,000 กิโลเมตร ซึ่งจะเร่งปรับเป็นถนนลาดยางเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชนได้มากขึ้น พร้อมกับการดูแลบำรุงรักษาให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิ ภาพ สะดวกและปลอดภัยมากขึ้น
จัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้งยังมีอีกหลายเส้นทางที่จะเชื่อมเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวตามภูมิภาคต่างๆ ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ ได้เพิ่มมากขึ้น โดยจะเปิดโอกาสให้แต่ละชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมดูแลบำรุงรักษาสภาพของถนนในพื้นที่ จึงได้ตั้งอาสาสมัครทางหลวงชนบท (อส.ทช.) จำนวนกว่า 9,500 คน และยังเพิ่มมากขึ้นทุกปี พร้อมกับการเสริมองค์ความรู้เรื่องโครงการต่างๆและการดูแลบำรุงรักษาถนนอย่างต่อเนื่องทุกปี

“การดำเนินการด้านระบบจัดซื้อจัดจ้างนั้นปี 2562 สามารถเริ่มการจัดซื้อจัดจ้างไปได้แล้วกว่า 50%ซึ่งถือว่าทำได้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาที่ได้เริ่มกระบวน การจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบใหม่ จึงเชื่อว่าจะสามารถเร่งรัดดำเนินการได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ โดยปี 2561 ทช.สามารถเบิกจ่ายได้มากกว่าเป้าที่รัฐบาลกำหนดไว้”

ท้ายที่สุดแล้วคงต้องจับตามองกันต่อไปว่าในโอกาสครบรอบ 16 ปีของทช.ในปีนี้จะสามารถเร่งขับเคลื่อนโครงการต่างๆได้ตามเป้าหมายหรือว่าได้ตามแผนงานที่รัฐบาลกำหนดไว้หรือไม่อย่างไร ทั้งถนนเลียบชายฝั่งทะเล ซึ่งในปีนี้จะดำเนินการในพื้นที่เกาะลันตาที่ภาคใต้ ตลอดจนถนนเชื่อมพื้นที่เกษตรกรรม และเขตเศรษฐกิจต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวให้ได้ตามเป้าหมายของรัฐบาล

|สัมภาษณ์พิเศษ
|เซกชั่น : เศรษฐกิจมหภาค
|หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3408 หน้า 16 ระหว่างวันที่ 11-13 ต.ค.2561
595959859