svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ถนนรามอินทราน้ำประปาไม่ไหลคืนวันพุธที่ 10 ต.ค.นี้

08 ตุลาคม 2561
รายงานข่าวจากการประปานครหลวง(กปน.) เผยว่า  การประปานครหลวงมีความจำเป็นต้องตัดบรรจบท่อประปาเดิมขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณซอยรามอินทรา 40 ถนนรามอินทรา เพื่อให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) สามารถดำเนินการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ซึ่งจะดำเนินการ ในคืนวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 21.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยรามอินทรา 34 ถึงซอยรามอินทรา 44

• ถนนรามอินทรา ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกตัดถนนวัชรพล ถึงซอยรามอินทรา 69

• ซอยรามอินทรา 34 ซอยรามอินทรา 65 ทั้งสองฝั่ง

• ถนนวัชรพล ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนรามอินทรา ถึงห้าแยกวัชรพล

• ถนนคู้บอน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่แยกตัดถนนรามอินทรา ถึงซอยคู้บอน 13 Print 090861-1927-9-335x503-8-335x503