svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ประชาพิจารณ์ "ผังอีอีซี" พ.ย. นี้!!

08 ตุลาคม 2561
กรมโยธาฯ แง้ม "ผังอีอีซี" เปิดรับฟังความเห็นประชาชน พ.ย. นี้ ก่อนบังคับใช้ ต.ค. ปีหน้า พร้อมเสนอใช้ ม.44 ออกกฎกระทรวงเปลี่ยนอาคารประเภทอื่นเป็นโรงแรมได้

นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย "ฐานเศรษฐกิจ"
ว่า ภารกิจในปี 2562 ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการเร่งรัดปรับปรุงผังเมืองใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อรองรับการพัฒนาในพื้นที่อีอีซี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้ประโยชน์ที่ดินแล้วเสร็จและมีความชัดเจน หลังจากที่คณะกรรมการระดับนโยบาย ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้เห็นชอบแล้ว ก็จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี คาดว่าปลายเดือน พ.ย. นี้ จะมีผังร่างไปเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ จากนั้นจะนำข้อมูลการรับฟังความเห็นไปปรับปรุงเพื่อออกประกาศใช้ราวเดือน ต.ค. 2562


โลโก้ผังเมือง

"ยังคงดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการอีอีซีและรัฐบาลประกาศให้แต่ละเมืองพัฒนาได้รูปแบบไหนบ้าง อาทิ ฉะเชิงเทรา มีทิศทางการพัฒนาเป็นเมืองที่อยู่อาศัยชั้นดี อุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับการเกษตร ไม่ใช่อุตสาหกรรมหนัก เพื่อรองรับการพัฒนาอีอีซีและการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะรูปแบบการพัฒนาเป็นสมาร์ทซิตี เป็นต้น ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ ซึ่งจะพบว่า เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากอีสเทิร์นซีบอร์ด โดยเฉพาะ 10 อุตสาหกรรมใหม่ ที่เน้นการใช้แรงงานน้อย แต่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทันสมัยมากขึ้น เช่นเดียวกับ จ.ชลบุรี จะเน้นต่อยอดจากอุตสาหกรรมที่มีอยู่ อาทิ การท่องเที่ยวพัทยา บางแสน รูปแบบการท่องเที่ยวผจญภัย ตลอดจนศูนย์ประชุมขนาดใหญ่ เชื่อมโยงอู่ตะเภา จุกเสม็ด ทั้งเส้นทางคมนาคมทางอากาศและทางเรือ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่"

 

[caption id="attachment_328330" align="aligncenter" width="463"] มณฑล สุดประเสริฐ มณฑล สุดประเสริฐ[/caption]

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น กรมยังไม่ขอกำหนดเป็นพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง หรือ จุดใดจุดหนึ่ง แต่จะกำหนดโซนไว้รองรับ ว่า เอกชนสนใจ สามารถดำเนินการได้ โดยจะเน้นเกี่ยวกับผังการใช้ประโยชน์ที่ดินของทั้ง 3 จังหวัด ให้เป็นผังเดียว หลังจากผังอีอีซีประกาศใช้ กรมจะต้องปรับแก้ไขผังที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับผังอีอีซี

นายมณฑล กล่าวอีกว่า ในส่วนผังเมืองกรุงเทพฯ-ปริมณฑล น่าจะแล้วเสร็จปลายปีนี้ ส่วนปี 2562 จะเป็นเรื่องของการปรับปรุงผังเมืองรวมกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง เช่นเดียวกับงานด้านอาคารก็จะเร่งดำเนินการเพิ่มเติม กฎกระทรวงที่จะให้อาคารประเภทอื่นได้ปรับเปลี่ยนมาใช้เป็นกิจการโรงแรม ขณะนี้ รอให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนาม เพื่ออำนวยความสะดวกให้โรงแรมที่ยังไม่ถูกต้องตามกฎหมายสามารถมายื่นขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้องต่อไป


090861-1927-9-335x503-8-335x503

"ตามแผนเดิมกำหนดไว้ว่า จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคารให้แล้วเสร็จภายใน 2 ปี หลังจากที่ประกาศใช้กฎกระทรวงเมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2559 สามารถยื่นแก้ไขดัดแปลงไปจนถึงวันที่ 18 ส.ค. 2564 ครบระยะเวลา 5 ปี ตามที่กำหนด ก่อนที่จะเสนอรัฐบาลออกคำสั่งมาตรา 44 บังคับใช้เรื่องนี้ต่อไป

หน้า 29-30 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 38 ฉบับ 3,407 วันที่ 7-10 ตุลาคม 2561

ดาวน์โหลดอีบุ๊กแทรกข่าว