svasdssvasds

รายย่อยจับมือ "ทวิช" เสนอชื่อ 6 อรหันต์ ท้าชิงตำแหน่งบอร์ด ร่วมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพไอเฟค

30 ก.ค. 2561 เวลา 6:17 น. 227
เปิดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ รายย่อยผนึก "ทวิช เตชะนาวากุล" ผู้ถือหุ้นใหญ่ไอเฟค รวมตัวกันเสนอรายชื่อ 6 อรหันต์ นั่งกรรมการชุดใหม่ ร่วมปฏิบัติการฟื้นคืนชีพบริษัท ก่อนโดนลากออกจากตลาดหุ้น วอน 3 บอร์ดที่เหลืออยู่ เร่งจัดประชุมวิสามัญอย่างเร่งด่วน ตามคำสั่ง ก.ล.ต. ชี้หมดเวลายื้อ คืนอำนาจผู้ถือหุ้นซึ่งถือเป็นเจ้าของตัวจริง

นายทวิช เตชะนาวากุล ผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) เปิดเผยว่า ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ที่นักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ได้รวมตัวกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อเข้ามากอบกู้ธุรกิจของบริษัทฯ ให้กลับมาแข็งแกร่งดังเดิม หลังประสบปัญหาขาดสภาพคล่อง จนผิดนัดชำระหนี้ตั๋วบี/อี หุ้นกู้

รวมถึงไม่สามารถปิดงบได้ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเป็นที่มาของการถูกขึ้นเครื่องหมาย SP ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2560

[caption id="attachment_301870" align="aligncenter" width="336"] ทวิช เตชะนาวากุล ทวิช เตชะนาวากุล[/caption]

"ผมและนักลงทุนรายย่อยได้รวมตัวกันดำเนินการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท โดยร่วมกันเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ 6 ท่าน เพื่อเสนอตัว เข้ามาฟื้นฟูกิจการของไอเฟค ประกอบด้วย

1.      นายทวิช   เตชะนาวากุล

2.      พลเอกสำเภา ชูศรี

3.      ศาสตราจารย์ประนอม โฆวินวิพัฒน์

4.      นายพิชิต  สินพัฒนสกุล

5.      นายหาญ  เชี่ยวชาญ

6.      นายกุดั่น  สุขุมานนท์

ซึ่งมั่นใจว่า จะได้รับการตอบรับจากผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ และนักลงทุน เนื่องจากบุคคลเหล่านี้มีประสบการณ์ด้านธุรกิจเป็นอย่างดี"

ผู้ถือหุ้นใหญ่ไอเฟค กล่าวต่อว่า หวังว่ากรรมการที่เหลืออยู่ 3 ท่าน จะเร่งดำเนินการเสนอรายชื่อคณะกรรมการชุดใหม่ เพื่อนำเข้าสู่วาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น และจัดประชุมผู้ถือหุ้นอย่างเร่งด่วน ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อคืนอำนาจผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นเจ้าของบริษัทตัวจริง เพื่อหยุดยั้งความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นมากกว่านี้ และป้องกันความเสี่ยงไม่ให้ไอเฟคถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ