“โออิชิ”ขนทัพอาหารส่งออกลุยงานTHAIFEX 2018

22 พ.ค. 2561 เวลา 10:27 น. 543
โออิชิ กรุ๊ป รุกตลาดอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน ส่งเมนูใหม่ ขยายช่องทางขาย พร้อมยกทัพสินค้าส่งออกกว่า 100 รายการ ร่วมงาน “THAIFEX-World of Food ASIA 2018”

นางกชกร อรรถรังสรรค์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจอาหาร บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสทางการตลาดที่เปิดกว้างของสินค้าอาหารพร้อมรับประทาน (ready-to-eat : RTE) และกลุ่มสินค้าอาหารพร้อมปรุง (ready-to-cook :RTC) จึงวางแผนรองรับการขยายตัวของตลาด โดยมุ่งเน้นไปที่ 1. New Product การพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าและผลิตภัณฑ์ที่แตกต่าง โดดเด่น ทั้งรูปแบบ รสชาติ และหีบห่อ/บรรจุภัณฑ์ 2. Penetration การขยายช่องทางขาย/จัดจำหน่าย ให้หลากหลายเพื่อครอบคลุมทุกกลุ่มลูกค้า 3. Export การขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและกลุ่มสหภาพยุโรป ผ่านการซินเนอยี่ (Synergy) ระหว่างพันธมิตรกลุ่มธุรกิจในเครือ เป็นสำคัญ

ois

“การขยายเข้าสู่ตลาดต่างประเทศหรือการส่งออกนั้น บริษัทมีการเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการขออนุญาตและการขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้ามีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในต่างประเทศ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ GMP, HACCP และ BRC เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคและช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าที่มีคุณภาพได้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ จึงถือได้ว่าบริษัทฯ มีความพร้อมในด้านการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก โดยมีแผนงานการขยายตลาดที่เน้นไปที่กลุ่มอาหารแช่แข็งเป็นหลัก โดยได้เริ่มจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ เกี๊ยวซ่า ไปยังประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน อาทิ เมียนมา กัมพูชา มาตั้งแต่ปี 2559 แล้ว

ล่าสุดบริษัทได้ขยายฐานการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ โออิชิ เกี๊ยวซ่า ไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป 5 ประเทศ ได้แก่ ฝรั่งเศส เยอรมัน รียูเนี่ยนไอซ์แลนด์ อังกฤษ และ ฮอลแลนด์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นความสำเร็จที่สำคัญอันส่งผลให้ยอดการส่งออกผลิตภัณฑ์ สามารถบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ได้ประมาณการไว้ รวมถึงยังถือเป็นช่องทางในการขยายฐานทางการตลาดและสร้างการรับรู้ในตราสินค้าของบริษัทให้กว้างขวางมากขึ้นอีกด้วย

ois1

นอกจากนี้ บริษัทยังสร้างโอกาสทางธุรกิจ โดยการพัฒนาสินค้าร่วมกับคู่ค้าเพื่อนำเสนอความแตกต่างของรสชาติให้เข้ากับวัฒนธรรมการรับประทานของผู้บริโภคในประเทศนั้น ๆ พร้อมใช้งบลงทุนซื้อ เครื่องจักรใหม่ สำหรับเปิดสายการผลิตรูปแบบใหม่ ซึ่งได้แก่ เกี๊ยวซ่าแช่แข็งแบบกริลล์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน และรองรับความต้องการของตลาดต่างประเทศโดยเฉพาะ อีกด้วย

ทั้งนี้ การร่วมออกบูธแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ในงาน THAIFEX 2018 นั้น บริษัทมาในธีม “OISHI THE ENDLESS OF JAPANESE FOOD” โดยได้ตระเตรียมสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพ กลุ่มอาหารพร้อมปรุงและพร้อมทาน มานำเสนอขายอย่างหลากหลาย โดยสามารถแบ่งประเภทของสินค้าและผลิตภัณฑ์ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มอาหารแช่เย็น สำหรับคอนวีเนียนสโตร์ 2. กลุ่มอาหารแช่แข็ง สำหรับซูเปอร์มาร์เก็ต/ไฮเปอร์มาร์เก็ต 3. กลุ่มฟู้ดเซอร์วิซ/โฮเรก้า และ 4. กลุ่มสินค้าพร้อมส่งออก รวมมากกว่า 100 รายการ อาทิ เกี๊ยวซ่า, แซนด์วิช, ปูอัด, ราเมน, ปลาแซลมอน, ปลาซาบะ, ซุป/ซอส รวมถึงเค้กและเบเกอรี่ เป็นต้น

e-book-1-503x62-7