กรมท่าอากาศยานคาดรายได้การเดินทางของปชช.ช่วงปีใหม่สะพัดกว่า1.8พันล.

30 ธ.ค. 2560 เวลา 4:14 น. 157
กรมท่าอากาศยาน คาดการณ์รายได้จากการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2561 สะพัดกว่า 1,800 ล้านบาท

นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ให้สัมภาษณ์ถึง การเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั่วประเทศ 25 แห่ง ว่ากรมท่าอากาศยานได้มีการคาดการณ์ถึงรายได้ โดยแบ่งเป็น 7-7-7 คือ ช่วง7วันแรก วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560 ช่วง7วันกลาง (ช่วงเทศกาล) 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 และช่วง7วันหลัง 3 – 10 มกราคม 2561 ดังนี้

- ช่วง7วันแรก วันที่ 21 – 27 ธันวาคม 2560 คาดว่าจะมีรายได้จากการเดินทางรวมประมาณ 580,483,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 52,639,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 146,130,000 บาท ภาคใต้ 373,357,000 บาท และภาคใต้ชายแดน 8,357,000 บาท

- ช่วง7วันกลาง (ช่วงเทศกาล) วันที่ 28 ธันวาคม 2560 – 3 มกราคม 2561 รายได้รวมประมาณ 627,628,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 55,195,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 160,274,000 บาท ภาคใต้ 403,802,000 บาท และภาคใต้ชายแดน 8,357,000 บาท

darun

- ช่วง7วันหลัง วันที่ 3 – 10 มกราคม 2561 รายได้รวมประมาณ 630,365,000 บาท โดยแบ่งเป็น ภาคเหนือ 59,063,000 บาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 174,417,000 บาท ภาคใต้ 388,528,000 บาท และภาคใต้ชายแดน 8,357,000 ล้านบาท

รวมตลอดทั้งเทศกาล คาดการณ์ว่าจะมีรายได้จากการเดินทางของผู้โดยสารที่เดินทางผ่าน ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน ทั้งหมดประมาณ 1,838,481,000 บาท ซึ่งเม็ดเงินในส่วนนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในเมืองรอง ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการกระจายรายได้ไปสู่ชนบท

โดยกรมท่าอากาศยานได้วางแผนรองรับการเดินทางของประชาชนทั้งด้านการอำนวยความสะดวกและการรักษาความปลอดภัย รวมถึงให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดูแลทุกจุดในท่าอากาศยานอย่างใกล้ชิด อีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่ให้บริการรถสาธารณะ รถรับ – ส่งผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยาน ให้บริการผู้โดยสารอย่างเพียงพอทุกเที่ยวบิน กำชับเรื่องอัตราค่าบริการให้เป็นไปตามมาตรฐาน และปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด พร้อมดูแล ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทุกคน ดังสโลแกน "ยิ้มแย้มยินดี สุขขีที่บ้านเรา"

นอกจากนี้ยังได้เตรียมพร้อมมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ตามมาตรการ 7-7-7 ของกระทรวงคมนาคม ที่ตั้งเป้าลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ลดจำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บ ไม่มีผู้เสียชีวิตจากระบบขนส่งสาธารณะ และอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับบ้านอย่างปลอดภัย

e-book-1-503x62

แท็กที่เกี่ยวข้อง