กรม สบส.จัดสอบ Spa Manager เคร่งผู้มี 5 คดีต้องห้ามไม่มีสิทธิ์สอบและขอใบอนุญาต

24 ธ.ค. 2560 เวลา 11:08 น. 583
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเดินเครื่องจัดสอบผู้ดำเนินการสปา(Spa Manager)ประจำปี2560 เคร่งคุณสมบัติต้องขาวสะอาด ไม่เคยมี 5 คดีต้องห้ามเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ยาเสพติด ค้ามนุษย์และค้าประเวณี ชี้ผู้ใดลักลอบเป็นผู้ดำเนินการสปา ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท

22DC209F-03BF-4CBB-AE5C-8C796538EDAD วันนี้ (24ธันวาคม 2560) เวลา 10.00 น. ณ อาคารศูนย์การเรียนรวม3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นายแพทย์ภัทรพล จึงสมเจตไพศาล รองโฆษกกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.)เดินทางมาให้กำลังใจคณะผู้จัดสอบและผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager)

93EADA59-2605-4BAE-A8B6-B61D833D67C4 นายแพทย์ภัทรพล ให้สัมภาษณ์ว่ากรม สบส.มุ่งมั่นให้ธุรกิจสปาเป็นธุรกิจสีขาวเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศและสร้างความมั่นใจให้กับผู้รับบริการ โดยกฎหมายกำหนดให้ธุรกิจสปาต้องจัดให้มีผู้ดำเนินการอยู่ประจำสถานประกอบการตลอดเวลาที่เปิดทำการ ผู้ที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการฯต้องไม่เป็นผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเป็นผู้กระทำผิด 5 คดีสำคัญได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับเพศ ทรัพย์ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ และค้าประเวณี และต้องมีใบอนุญาตให้เป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ซึ่งผู้มีสิทธิ์ยื่นขอใบอนุญาตฯต้องอายุ 20 ปีขึ้นไป และผ่านการทดสอบประเมินความรู้ความสามารถจากกรม สบส. จึงได้เกิดการสอบในครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ หากผู้ใดทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการฯโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจะมีความผิดตาม พ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000บาท

ด้านนายกิตติพงษ์ เกิดฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กล่าวว่ากรมสบส.ได้เปิดรับสมัครสอบและประเมินความรู้ความสามารถของผู้ดำเนินการสปาประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 15-29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ปรากฏรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบจำนวนทั้งสิ้น 1,559 คน ทั้งนี้กรมสบส.จะประกาศผลการสอบในวันที่ 12 มกราคม 2561 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และทางเว็บไซต์กองสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พร้อมทั้งแจ้งผลเป็นหนังสือตามที่อยู่ที่ผู้เข้าสอบได้แจ้งไว้ โปรโมทแทรกอีบุ๊ก-6-15

แท็กที่เกี่ยวข้อง