นายกส.เลี้ยงหมูเตรียมชงพิกบอร์ดร้องราคาตก

23 ธ.ค. 2560 เวลา 8:15 น. 110
นายกวส.ูผู้เลี้ยงหมู เตรียมชงพิกบอร์ดร้องราคาตก ขณะที่เอ้กบอร์ดเล็งถกอุ้มไข่ 28 ธ.ค.นี้

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า จากปัญหาผลผลิตโอเวอร์ซัพพลาย ให้ผู้เลี้ยงเกษตรกรรายย่อยขายสุกรขาดทุนตัวละ 2,000 พันบาท เนื่องจากปีที่แล้วราคาดี จึงทำให้เกษตรกรเพิ่มการเลี้ยงขึ้น ประกอบกับผู้ผลิตรายกลางและรายใหญ่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถจัดการฟาร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันโรคได้ดี ทำให้อัตราการรอดของสุกรเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ดีจากปัญหาดังกล่าวนี้กำลังเสนอคณะกรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกบอร์ด) ให้ของบคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ช่วยเหลือเร่งด่วน อาทิ จูงใจให้เกษตรปลดแม่หมูเร็วขึ้น ออกมาตรการเก็บหมูสดเข้าโรงงานเพื่อลดซัพพลาย ส่วนลูกสุกร ให้ผลิตหมูหันขายภัตตาคารหรือร้านอาหารจีนเพื่อแก้ปัญหาล้น เป็นต้น
"ราคาที่เกษตรกรขายได้ต่ำสุดเฉลี่ยภาคตะวันตกกิโลกรัมละ 42 บาท ราคาเฉลี่ยภาคตะวันออก ไม่ประกาศราคา ราคาเฉลี่ยภาคตะวันออกเฉียงเหนือกิโลกรัมละ 45 บาท ราคาเฉลี่ยภาคเหนือกิโลกรัมละ 54 บาท ราคาเฉลี่ยภาคใต้ กิโลกรัมละ 49 บาท ราคาลูกสุกร กิโลกรัมละ 1,200 บวกลบ 47 เทียบกับปีที่แล้วราคาเฉลี่ยกิโลกรัมสูงสุด 66.96 บาท"
น.สพ. สมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีและในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ เปิดเผย ว่า จากผลสถานการณ์ราคาไข่ไก่ตกต่ำ กรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขาคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (เอ้กบอร์ด) จะมีการประชุมเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนแก่เกษตรกรในวันที่ 28 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้มาตรการต่างๆ ที่จะต้องใช้จะมีหลายแนวทาง อาทิ ผลักดันการส่งออกเพิ่มขึ้น จูงใจเกษตรกรปลดไก่เร็วขึ้น และส่งเสริมรณรงค์ให้คนไทยบริโภคไข่ไก่เพิ่มขึ้น เป็นต้น

แท็กที่เกี่ยวข้อง