การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ประจำปี 2560 'PEACON & INNOVATION 2017'

14 ธ.ค. 2560 เวลา 5:34 น. 214
วันนี้ (วันที่ 14 ธันวาคม 2560)  เวลา 09.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ในฐานะประธานกรรมการบริหาร IEEE PES – Thailand เป็นประธานเปิดงานสัมนาด้านเทคโนโลยี โดยจัดการบรรยายพิเศษ  หัวข้อเรื่อง  “Reliability Evaluation of Smart Grid including the impact of Cyber-physical Interactions” โดย Prof.Dr.Chanan Singh, Texas A&M University, IEEE Fellow  Session Moderator,  Prof. Dr. Weerakorn Ongsakul Asian Institute of Technology  ซึ่งเป็นความร่วมมือของหลายหน่วยงานได้แก่ IEEE PES (IEEE PES - Thailand) ,  IEEE Thailand Section, Thailand National Committee of CIGRE  คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้านครหลวง

2 3

เวลา 11.00 น. นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานพิธีเปิดงาน

“ PEA Innovation 2017" นิทรรศการผลงานด้านนวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ  พร้อมมอบรางวัลให้กับทีมพนักงาน PEA ในการสร้างผลงานในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศใต้หวัน และ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้แก่

-งาน Taipei  International Invention Show & Technomart (INST 2017) ณ กรุงไทเป ประเทศใต้หวัน  ได้รับเหรียญรางวัล สิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง  ชื่อผลงาน ประดิษฐ์ชุดตรวจจับสัญญาณสื่อสารควบคุม SCADA  (Detection Communication Signal Control SCADA) และ รางวัล Special Award  ชื่อผลงาน The Egyptian Society for women & Youth Innovator & The Egyptian Innovator Syndicate

- งาน Seoul International Invention  Fair 2017 (SIIF)  ณ กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลี  ได้รับเหรียญรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับทองแดง  ชื่อเครื่องมือตรวจสอบแรงบับเครื่องมือบีบหลอดต่อสาย (Hydraulic Crimping Tool Checking Device)

และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ระดับเงิน  ชื่อผลงาน จะงอยอินทรีย์ (Hotline Cuttable Tie Stick) และโล่รางวัลจาก  Malaysian Association of Research Scientists (MARS) Special Award

5 4

และในเวลา 16.00 น.  เป็นประธานมอบรางวัลสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมและกิจกรรมคุณภาพ จำนวน 97 กลุ่ม ตัวแทนกลุ่มที่ได้รับรางวัล QC จำนวน 21 กลุ่ม และบทความยอดเยี่ยมดีเด่นจำนวน 15 รางวัล

ผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวขอชื่นชมนักประดิษฐ์ทุกท่าน ที่ได้รับรางวัลนวัตกรรมและรางวัลกิจกรรมคุณภาพในระดับองค์กร ซึ่งเป็นการยืนยันถึงความสำเร็จของความทุ่มเท ความพยายาม และความตั้งใจในการร่วมมือกัน เพื่อพัฒนาองค์กรของเราให้บรรลุเป้าหมาย  เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับองค์กรตามนโยบาย PEA 4.0 ให้เป็นผู้นำในด้านการบริการระบบจำหน่ายไฟฟ้าในอนาคต

6 7

แท็กที่เกี่ยวข้อง