ปลัดคลังชี้อีก 2 สัปดาห์ชงครม.อนุมัติแพ็กเกจแก้จนมั่นใจ11.4 ล้านคนหายจน

04 ธ.ค. 2560 เวลา 11:27 น. 109
นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง เผยว่า คาดว่าภายใน 2 สัปดาห์จะเสนอมาตรการสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย ระยะที่ 2 ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เพื่อพิจารณาอนุมัติและสามารถประกาศเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยได้ทันต้นปีหน้า โดยหลักๆ จะเป็นมาตรการแก้ไขความยากจน ซึ่งนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงค์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เห็นชอบในหลักการแล้ว โดยให้ไปรวบรวมมาตรการของธนาคารรัฐทั้งหมดมาเป็นแพ็กเกจใหญ่ เพื่อให้ 11.4 ล้านคนหลุดพ้นจากความยากจน

แนวทางแก้ปัญหาความยากจน จะเน้นส่งเสริมใน 4 มิติ คือ การส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของทางการเพื่อไม่ให้ไปเป็นหนี้นอกระบบ ส่งเสริมการศึกษา และการฝึกอบรมอาชีพ ครอบครัวใดที่มีลูกในวัยเรียนก็ควรส่งเสริมให้ได้เรียน ไม่มาหางานทำ และไม่ใช่เรียนแค่ ป.1 ป.2 แต่ต้องเรียนให้สามารถประกอบการอาชีพได้ การเพิ่มโอกาสในการทำงาน ทั้งในส่วนของมีงานทำ และการเป็นเจ้าของกิจการ และการส่งเสริมการมีปัจจัย 4 เป็นของตัวเองเช่น ที่อยู่อาศัย และทรัพย์สินต่าง ๆ ที่จำเป็น

noi

“เราใช้รูปแบบเดียวกับประเทศจีน ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาความยากจนและได้ผล ดังนั้น จึงเป็นแพ็กเกจใหญ่ ครบเครื่องทั้ง วิจัย วินิจฉัยรายบุคคล ซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาระดับฐานรากได้ดีที่สุด แต่สิ่งที่เป็นห่วง การลงมือปฏิบัติให้ได้ตามแผน เพราะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายส่วนงานจะเป็นการทำงานเป็นทีมลงไปพูดคุยรายบุคคลกับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อมาวินิจฉัยให้ตรงจุด”

นายสมชัยกล่าวต่อว่า ดังนั้น ภายในสัปดาห์นี้ จะเร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้าใจมาตรการและรับฟังถึงปัญหาในทางปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการต่าง ๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมา แต่ละหน่วยงานเองก็มีมาตรการเหล่านี้อยู่แล้ว เพียงแต่ไม่รู้เป้าหมายที่ชัดเจนว่ากลุ่มที่ต้องการช่วยเหลือมีใครบ้าง จึงเกิดการใช้งบประมาณไม่ตรงจุด

แต่หลังการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการรอบแรก ทำให้รู้ว่ากลุ่มเป้าหมายคือ11.4 ล้านคน ที่ได้รับบัตรสวัสดิการของรัฐไปแล้วและในจำนวนนี้ มี 5 ล้านคนที่มีรายได้ต่ำกว่า30,000 บาทต่อปี ก็จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้การลงทะเบียนรอบใหม่ในอีก 2 ปีจำนวนผู้มีรายได้น้อยที่จะมาลงทะเบียนมีจำนวนลดลง

e-book

แท็กที่เกี่ยวข้อง