เช็คด่วน!เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มฟรี 2,000 คนวันนี้

14 พฤศจิกายน 2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เปิดวอล์ค อิน วัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม"ฟรีไม่ต้องลงทะเบียน จำนวน 2,000 คน ตรวจสอบเงื่อนไข คุณสมบัติที่นี่

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย หรือ อบจ.สุโขทัย เปิดวอล์ค อิน  Walk In ฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์มฟรี รอบสุดท้าย ในวันนี้  เวลา 08.30 - 15.00 น. จำนวน 2,000 ราย ณ  อาคารอเนกประสงค์ อบจ.สุโขทัย (ทุ่งทะเลหลวง) 
 

สำหรับคุณสมบัติมีดังนี้  
1. มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุโขทัย หรืออาศัยอยู่ภายในจังหวัดสุโขทัย
3. ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน
 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เปิดวอล์ค อิน วัคซีนทางเลือก"ซิโนฟาร์ม"ฟรี

 

อนึ่งในวันฉีดวัคซีนให้นำบัตรประชาชนมาติดต่อเพื่อขอรับการฉีดวัคซีนด้วย