เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

08 พ.ย. 2564 | 22:30 น.

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศรายชื่อโรงพยาบาล 65 แห่งทั่วประเทศได้รับจัดสรรวัคซีน ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น Booster Dose สำหรับบุคคลทั่วไป มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

หลังจากที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดให้โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm เข็มกระตุ้น สำหรับบุคคลธรรมดา ล่าสุด โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก ประชาสัมพันธ์ รายชื่อโรงพยาบาลที่นำวัคซีนซิโนฟาร์มไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ ประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม สามารถตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มในพื้นที่ใกล้บ้าน เพื่อสอบถามข้อมูลการจองเข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มกับสถานพยาบาลดังกล่าวต่อไป

กรุงเทพและปริมณฑล 17 แห่ง

ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ @CAT Convention Hall เปิดลงทะเบียนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับผู้ที่เคยฉีดที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เท่านั้นทาง https://vaccinecovid19.cra.ac.th

 • โรงพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุเฌอสเซอรี่ โฮม
 • โรงพยาบาลสุขสวัสดิ์
 • โรงพยาบาลธนบุรี
 • โรงพยาบาลบางปะกอก 9
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ สุวรรณภูมิ
 • โรงพยาบาลเจษฎา
 • โรงพยาบาลมงกฎวัฒนะ
 • โรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัลแคร์แอนด์แล็บ
 • โรงพยาบาลนครธน
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช แยกไฟฉาย
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล อ้อมน้อย
 • โรงพยาบาลสินแพทย์
 • โรงพยาบาลปิยะเวท
 • โรงพยาบาลเอกชัย
 • โรงพยาบาลบางโพ
 • โรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล สมุทรสาคร
 • โรงพยาบาลอินเตอร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

ภาคกลาง 12 แห่ง 

 • โรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 • โรงพยาบาลเพชรรัตน์ จังหวัดเพชรบูรณ์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ1 จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลศรีสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาล รวมแพทย์ พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ชัยนาท จังหวัดชัยนาท
 • โรงพยาบาลเอกชนเมืองกำแพง จังหวัดกำแพงเพชร
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช พิจิตร จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลชัยอรุณเวชการ จังหวัดพิจิตร
 • โรงพยาบาลศรีสุโข จังหวัดพิจิตร

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

ภาคตะวันตก

 • โรงพยาบาลมหาชัยพร้อมแพทย์ จังหวัดราชบุรี

ภาคอีสาน 17 แห่ง

 • โรงพยาบาลกรุงเทพอุดร จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทอร์น-วัฒนา จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลเอกอุดร จังหวัดอุดรธานี
 • โรงพยาบาลกาฬสินธุ์-ธนบุรี จังหวัดกาฬสินธุ์
 • โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จังหวัดขอนแก่น
 • โรงพยาบาลชัยภูมิ ราม จังหวัดชัยภูมิ
 • โรงพยาบาลชัยภูมิรวมแพทย์
 • โรงพยาบาลบัวใหญ่รวมแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา
 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ราม จังหวัดบุรีรัมย์
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
 • โรงพยาบาลมุกดาหารอินเตอร์เนชั่นแนล จังหวัดมุกดาหาร
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์ จังหวัดหนองคาย
 • โรงพยาบาลรวมแพทย์หมออนันต์ จังหวัดสุรินทร์
 • โรงพยาบาลร้อยเอ็ด-ธนบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 • โรงพยาบาลรักษ์สกล จังหวัดสกลนคร
 • โรงพยาบาลเมืองเลย ราม จังหวัดเลย

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

ภาคเหนือ 13 แห่ง

 • โรงพยาบาล เอ็มทีอินเตอร์เมด จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเชียงใหม่ใกล้หมอ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลลานนา จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลลำพูนใกล้หมอ จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลเซ็นทรัลเชียงใหม่ เมโมเรียล จังหวัดเชียงใหม่
 • คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค จังหวัดเชียงราย
 • โรงพยาบาลพริ้นซ์ ลำพูน จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลหริภุญชัย เมโมเรียล จังหวัดลำพูน
 • โรงพยาบาลเขลางค์นคร-ราม จังหวัดลำปาง
 • โรงพยาบาลพิษณุเวช จังหวัดอุตรดิตถ์
 • โรงพยาบาลแพร่ราม จังหวัดแพร่
 • โรงพยาบาลพะเยา ราม จังหวัดพะเยา

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

ภาคตะวันออก 4 แห่ง

 • โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบุรี จังหวัดชลบุรี
 • โรงพยาบาลจุฬารัตน์ระยอง จ.ระยอง
 • โรงพยาบาลพญาไทศรีราชา จังหวัดชลบุรี
 • บีอาร์เอ็กซ์สหคลินิก (บูรพารักษ์) จังหวัดระยอง

ภาคใต้

 • โรงพยาบาลจริยธรรมรวมแพทย์ กระบี่ จังหวัดกระบี่

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

เช็ครายชื่อ 65 โรงพยาบาลทั่วประเทศได้รับจัดสรร ซิโนฟาร์ม เข็มกระตุ้น

ที่มา : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์