svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ความว่างเกิดจากการวาง

07 ธันวาคม 2565

ทำมาธรรมะ โดย ราชรามัญ

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า..

ดูกร​ ภิกษุทั้งหลาย​ วิหารนี้ว่าง

ป่านี้ก็ว่าง​ ที่ไม่ว่าง​คือ​ภิกษุ

ดูกร​ ภิกษุทั้งหลาย​ วิหารนี้ไม่ว่าง

ป่านี้ไม่ว่าง​ ที่ว่าง​คือ​ภิกษุ

 

คำสอนนี้ของพระพุทธองค์ เป็นการตอกย้ำถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรม เพื่อให้เกิดความว่างในภาวะของจิตใจ คำว่าว่างคำนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการวาง

 

ในเรื่องของการวาง ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เคยสอนพราหมณ์ เมื่อมีพราหมณ์คนหนึ่งนำดอกไม้มาเพื่อบูชาพระองค์ มือทั้งสองของพราหมณ์นั้นถือดอกไม้มา เมื่อมาถึงหน้าพระพักตร์พระองค์ทรงตรัสว่า

 

"วางเถิดพราหมณ์"​ พราหมณ์ก็วางดอกไม้ลงแต่ในมือซ้ายก็ยังถือดอกไม้อีกดอกหนึ่ง​

 

พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า "วางเกิดพราหมณ์" พราหมณ์ก็วางดอกไม้ในมือซ้ายลงอีก จากนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่า "วางเกิดพราหมณ์"

พราหมณ์ผู้นั้นก็ งงๆ​ เมื่อในมือไม่มีดอกไม้แล้ว​ ไม่ได้ถืออะไรแล้ว​ ทำไมพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าให้วาง

 

แต่ด้วยความที่พราหมณ์ผู้นั้นมีปัญญาจึงกราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่า ในมือของข้าพเจ้าไม่มีสิ่งใดที่ถืออยู่แล้วเหตุใดจึงทรงตรัสว่า "วางเถิดพราหมณ์"

 

พระพุทธเจ้าจึงให้ธรรมะแก่พราหมณ์ผู้นั้นว่า ดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่ตถาคตบอกให้พราหมณ์นั้น คือการวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงในทิฐิของพราหมณ์

 

เมื่อพราหมณ์ผู้นั้นได้ฟังเช่นนี้แล้วก็เกิดภาวะธรรมอันลึกซึ้งเกิดขึ้น และสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆ ที่เคยเรียนรู้มาได้ และในที่สุดก็ได้รู้เห็นธรรมตามความเป็นจริง

ดังนั้น การที่เราอยากจะว่างจากความรู้สึกที่เป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ตาม ทำงานดีขนาดไหนก็ตาม มีเงินทองขนาดไหนก็ตาม ทุกชีวิตก็ล้วนต่างมีความทุกข์ด้วยกันทั้งสิ้น แต่ถ้าเรารู้จักในการวางเรื่องบางเรื่องลงบ้าง ก็จะทำให้ชีวิตของเราเริ่มรู้จักคำว่าว่างและมีความสุขมากขึ้นเป็นลำดับ

 

เราเป็นปุถุชน ก็คงมิได้ปรารถนาที่จะต้องปล่อยวางทุกสิ่งอย่างจนเข้าสู่แดนนิพพาน เพราะเรายังต้องทำมาหากิน เอาเป็นเพียงว่าเราวางบางเรื่อง เราวางบางอย่างที่เหมาะสม และไม่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ ก็น่าจะเพียงพอต่อการดำรงอยู่บนโลกใบนี้

 

โดยเฉพาะบางเรื่องที่อยู่เหนือเหตุปัจจัยของการควบคุม ถ้าเรามองให้ดีอย่างลึกซึ้ง เพราะเราไปกำกับไปกำชับไม่ได้ เรื่องนั้นเรายิ่งต้องควรรีบวางอย่างรวดเร็ว

 

เรื่องบางเรื่องควรวาง เรื่องบางเรื่องควรปล่อย เรื่องบางเรื่องควรทิ้ง แต่ถ้าเราเก็บเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาไว้ในความคิดและจิตใจ โดยที่ไม่รู้จักคำว่าวาง ลมหายใจนี้จะว่างและมีความสุขได้อย่างไร

 

ติดตามราชรามัญ / วิทยากร / บรรยาย​ : ราช รามัญ