svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

รักไร้เงื่อนไข

23 พฤศจิกายน 2565

ทำมาธรรมะ โดย ราชรามัญ

ความรัก เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับมนุษย์มาช้านาน ความรักของมนุษย์แต่ละคนย่อมมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป ในทางพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าเองก็สอนเรื่องความรักเอาไว้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะในคัมภีร์ของมหายานเรื่องความรักเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เป็นสิ่งที่มนุษย์ทั้งหลายถ้าได้เรียนรู้แล้วนำมาปรับใช้ย่อมจะเกิดความสุขอย่างแท้จริง

 

ในเชิงของพุทธศาสนาและปรัชญา ความรักนั้นอาจจะมีหลายมิติที่เข้ามาเกี่ยวข้อง หรือที่คนทั่วไปรู้เรียกว่าบุญสัมพันธ์ ซึ่งถ้าในเถรวาทนั้น มีองค์ประกอบคือ มีจาคะเสมอกัน มีศีลเสมอกัน มีศรัทธาเสมอกัน และมีปัญญาเสมอกันจึงได้พบกัน

แต่ความรักในฝ่ายปรัชญาของมหายานนั้น เขาเชื่อเสมอว่าบุคคลที่มีความรักให้ซึ่งกันและกัน เป็นเพราะเขามีความกรุณาในหัวใจเสมอกัน มีความเมตตาเสมอกัน และความรักของเขาจะไม่ใช่รักแบบตีกรอบ และไม่ใช่รักแบบมีเงื่อนไขมากมาย แต่เป็นความรักที่ไร้ซึ่งเงื่อนไข​ ความรักลักษณะแบบนี้ย่อมมีเรื่องของรอยประทับจากอดีตชาติเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย จึงเรียกได้ว่าเป็นความรักแท้ เป็นความรักที่เกิดมาเพื่อเป็นดั่งกันและกัน

 

ความรักลักษณะที่มากด้วยความกรุณาในหัวใจ จะเป็นความรักที่ไม่อวดตัว เป็นความรักที่ไม่อิจฉา เป็นความรักที่ไม่ทับถมคนรัก เมื่อผิดพลาดแต่พลอยยินดีในคนรัก ถ้าเกิดเขาทำสิ่งใดแล้วประสบความสำเร็จไม่มีการห้ามมิให้ทำสิ่งต่างๆ แต่ในทางกลับกัน ถ้าสิ่งนั้นประกอบไปด้วยธรรมก็ย่อมจะเกิดการสนับสนุนซึ่งกันและกัน

ในวันที่นางวิสาขาได้แต่งงานกับสามีและได้เข้าไปอยู่บ้านสามี และมีพระภิกษุมาบิณฑบาตหน้าบ้าน พ่อของสามีนับถือศาสนาอื่นจึงมิปรารถนาและยินดีให้นางวิสาขาทำบุญตักบาตร นางวิสาขาจึงบอกกับพระภิกษุที่บิณฑบาตผ่านหน้าบ้านว่า บ้านนี้เจ้าของบ้านกินของเก่าอยู่จะไม่ทำบุญตักบาตรค่ะ เชิญข้างหน้าค่ะ เพราะสามีได้ยินดังนั้นจึงมีความโกรธนางวิสาขามาก หาว่ากินของเก่าซึ่งหมายถึงอุจจาระ แต่แท้จริงแล้วนางวิสาขาหมายถึงบุญกุศลเก่าที่เคยสร้างไว้ต่างหาก

 

เมื่อเข้าใจกันดังนี้แล้วนางวิสาขาจึงขอกับสามี ที่จะทำบุญตักบาตรกับพระภิกษุสงฆ์ ซึ่งสามีก็อนุญาต นางจึงได้ทำบุญกับพระสงฆ์และพระพุทธเจ้า แม้ว่าสามีจะนับถือศาสนาอื่น แต่เพราะความรักความกรุณาที่มีซึ่งกันและกัน จึงทำให้นางวิสาขาได้มีโอกาสสร้างทานบารมี นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับคำที่กล่าวว่ารักแบบไร้เงื่อนไข

 

ดังนั้น ถ้าใครปรารถนาที่จะมีความรักที่เป็นอมตะ ความรักที่ยั่งยืน ความรักที่คิดว่าเป็นรักแท้อย่างกันและกัน ก็อยากจะให้นำเอาความรักแบบที่พระพุทธเจ้าทรงสอนตลอดทั้งแบบอย่างของนางวิสาขาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองแล้วความรักของคุณจะมีความสุขตลอดไป

 

ติดตามราชรามัญ / วิทยากร / บรรยาย​ : ราช รามัญ