บางเรื่องควรยอม.. เพื่อความสุขทางจิตวิญญาณ

09 พ.ย. 2565 | 19:00 น.

ทำมาธรรมะ​ โดยราชรามัญ

ประเทศอังกฤษนับได้ว่ามีคุณูปการกับพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง​ เพราะในสมัยที่ปกครองประเทศอินเดีย ได้มีการขุดโบราณสถานต่างๆ มากมาย ทำให้ได้ค้นพบเสาอโศกของพระเจ้าอโศกมหาราชที่บันทึกด้วยภาษาพราหมณ์ จึงทำให้เราได้รู้เรื่องราวของธรรมะต่างๆ มาจนถึงปัจจุบัน ส่วนภาษาบาลีเป็นภาษาที่มาในชั้นหลังๆ ความชัดเจนไม่อาจเท่ากับสิ่งที่พระเจ้าอโศกมหาราชบันทึกไว้


ดร.ฟูห์เรอร์​ ค้นพบเสาอโศกที่ลุมพินี เมื่อ​พ.ศ.2438 แต่ภาษาบาลีแปลโดย เจมส์ ปริญเสพ ชาวอังกฤษ​โดยเริ่มแปลเมื่อ พ.ศ.2480 และใช้เวลากว่า 7 ปี จึงลุล่วงสำเร็จ​ เป็นต้น

ธรรมะมากมายที่พระพุทธเจ้าสอน บางครั้งก็ไม่ปรากฏอยู่ในเถรวาท แต่ไปปรากฏอยู่ในนิกายมหายาน ซึ่งเป็นธรรมะที่ทรงคุณค่าและก็นำมาใช้กับชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

 

"การยอม"

 

บางครั้งคำว่ายอมอาจจะถูกนำมาสื่อสารในมุมที่เหมือนกับเป็นผู้พ่ายแพ้เหมือนกับเป็นผู้ที่อ่อนแอ​ แต่อีกนัยยะหนึ่ง คำว่ายอมอาจหมายถึงความสันติสุข เพราะคำว่ายอม เป็นการยอมรับเป็นการยอมที่ไม่ไปปะทะเพื่อให้ผู้อื่นได้มีความสุขบ้าง

เหมือนเราเล่นกีฬากับเพื่อน เราชนะเพื่อนมาโดยตลอด บางครั้งเรายอมเพื่อนแต่มิได้แกล้งแพ้ เพื่อให้เพื่อนได้มีความสุขบ้าง​ แล้วตัวเราเองก็จะมีความสุขทางจิตวิญญาณเพิ่มขึ้น เพราะเป็นผู้ที่ทำให้บุคคลอื่นมีความสุข

 

ดังนั้น ในสันสกฤตของมหายาน ธรรมะที่เกี่ยวกับการยอมจึงมีค่อนข้างมาก เพราะธรรมะในสายมหายานจะไปในแนวของการช่วยเหลือผู้อื่นแบบโพธิสัตว์โดยเริ่มต้นที่โพธิจิตเป็นที่ตั้ง​

 

ผมอยู่ที่อินเดียกับหลวงพ่อทองยอด(พระเทพโพธิวิเทศ)​ ได้ความรู้มากมายในมุมที่แตกต่างจากชาวพุทธแบบไทยๆ​  ธรรมบางอย่างแม้แต่เถรวาทไทยเองหาปรากฏ แต่ทว่าเถรวาทศรีลังกานั้นมี​

 

การยอม ไม่ว่าจะ​ ยอมรับ​, ยอมถอย,​ ยอมฟัง,​ ยอมทำตาม,​ หาใช่หมายถึงการยอมแพ้​ แต่เป็นการยอมที่ฝึกจิตวิญญาณของเราเองได้เป็นอย่างดี​ ฝึกใจเราให้ผู้อื่นมีความสุข​ ฝึกใจตัวเองเพื่อลดละอีโก้ลง​ เป็นการฝึกให้ความอ่อนโยนเกิดขึ้น​ ผู้ใดที่ฝึกแล้วสามารถทำได้ชีวิตจะมีแต่คำว่าความสุข และเป็นความสุขที่ไม่ต้องมีวัตถุใดๆ เข้ามาเจือปน เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ เป็นความสุขที่มีความกรุณาในหัวใจหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา

 

ลองนำเอาไปปรับใช้กับชีวิตของตัวเองดู สอนใจตัวเองให้รู้จักการยอม เพื่อความสุขทางจิตวิญญาณบ้าง เมื่อได้สัมผัสแล้วจะรู้เลยว่าความสุขชนิดนี้ มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ไม่อาจจะสัมผัสมันได้ถ้าไม่รู้จักคำว่าการยอม
 

ติดตามราชรามัญ
วิทยากร/บรรยาย​
https://www.facebook.com/rajraman164