องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

09 พ.ค. 2567 | 20:30 น.

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์ คอลัมน์ สังฆานุสติ โดย บาสก

นายพัลลภ ไทยอารี ประธานองค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (พ.ส.ล.) ได้กล่าวว่า ในการประชุมสภาผู้บริหาร ขององค์การ พ.ส.ล. (EXCO) ครั้งที่ 101 ที่ประเทศเกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ 9 - 10 - 11 พฤษภาคม นี้จะกระตุ้นให้บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งหลาย คือที่ปรึกษา องค์การ รองประธานองค์การ คณะกรรมการประจำสาขา ต่างๆ ของ พ.ส.ล.รวมทั้งคณะกรรมการสภาผู้บริหาร EXCO ให้ช่วยกัน เปิดแนวรุกไปในกลุ่มชาวพุทธนานาชาติ ในประเทศต่างๆ เพื่อเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก เพื่อเพิ่มขยายศูนย์ภาคี และธรรมทูต เซ็นเตอร์ ของ พ.ส.ล.ให้มากยิ่งขึ้น

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์


องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ก่อตั้งมา 73 ปี มีเครือข่ายและภาคีสมาชิกอยู่ประมาณ 200 แห่งทั่วโลก ปัจจุบันสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ โดยมีนายพัลลภ ไทยอารี เป็นประธานลำดับที่ 6 โดยได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ พ.ส.ล. ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนตุลาคม 2565

ในที่ประชุมสภาผู้บริหาร พ.ส.ล. ที่ประเทศเกาหลีใต้ครั้งนี้ จะพิจารณาใบสมัครของชาวพุทธเวียดนาม แต่อยู่ในสหรัฐอเมริกา ที่ยื่นใบสมัครมาทั้งหมด 5 ราย

  1. The Vietnamese Congregation USA
  2. The Vietnamese Buddhist Association. Illinois USA
  3. The Lam Buddhist Temple USA
  4. Georgia Buddhist Vihara USA
  5. Phap Van Buddhist Culture Center USA

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

 

คุณพัลลภ กล่าวว่า นอกจากแผนงานที่กล่าวแล้ว จะพิจารณาเรื่อง เตรียมจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา ที่ UNESCO ในเดือนตุลาคม 2567 ในฐานะพระองค์ทรงที่ทรง เป็น Royal Patron และเอกอัครศาสนูปถัมภก รวมทั้งการพิจารณา ความคืบหน้าในการประชุม หารือเรื่องสันติภาพของโลก และการประชุมใหญ่ WFB ครั้งที่ 31 ว่าจะจัดที่ประเทศไหน

สำนักเลขาธิการ แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมสภากรรมการบริหาร ครั้งที่ 101 ที่ประเทศเกาหลีใต้ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมที่ไม่ใช้กระดาษหรือ Paperless Meeting จึงแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าถึงเอกสารการประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

 

นอกจากประชุมสภากรรมการบริหารแล้ว ประเทศเกาหลีใต้ซึ่งเป็นเจ้าภาพได้เตรียมจัดงานฉลองเทศกาลโคมไฟดอกบัว Lotus Lantern Festival พร้อมกันในวันที่ 11 พฤษภาคม 2567

งานเทศกาลโคมไฟดอกบัว ซึ่งเป็นเทศกาลและงานประเพณีประจำปีที่ยิ่งใหญ่ ทำกันมาแต่โบร่ำโบราณแล้ว เป็นประเพณีทางพระพุทธศาสนา เพื่อร่วมฉลองวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

ลักษณะของโคมไฟดอกบัวนั้น จะงามด้วยสีสันต่างๆ และประดับรูปสัตว์ที่อยู่ในตำนานของพระพุทธศาสนา เช่นมังกร เสือและช้างเป็นต้น

ในปีนี้ ทางประเทศเกาหลีใต้จัดงานประเพณีที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ที่วัด An Sim Jeong Sa ที่ Nonsan คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก รวมทั้งผู้เข้าประชุม สภาบริหาร พ.ส.ล. ด้วย

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

 

พัลลภ ไทยอารี เป็นประธานการประชุมสภากรรมการบริหารองค์การ พ.ส.ล. ที่เมืองอินชอนเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

 

การประชุม สภาบริหาร พ.ส.ล. (EXCO) ครั้งที่ 101 ที่เกาหลีใต้ 9-11 พ.ค. 2567

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

 

ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์

พระธรรมราชานุวัตร ขึ้นเป็น พระพรหมวชิโรดม

สถิต ณ วัดโมลีโลกยาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ตั้งแต่วันที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗ 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๗

เป็นปีที่ ๙ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์

องค์การ พ.ส.ล. เปิดแนวรุก เพื่อเพิ่มศูนย์ภาคีและธรรมทูต เซ็นเตอร์