พระอาจารย์วราห์ เกจิดัง อวยพรวันสงกรานต์ปีนี้

13 เม.ย. 2567 | 00:04 น.

พระอาจารย์วราห์ เกจิดัง อวยพรวันสงกรานต์ปีนี้

ปัจจุบันบรรดาพระอาจารย์ที่มีสัมมาปฏิบัติ ทรงคุณธรรม มีความรู้ ความสามารถ เป็นที่นับถือ ของวีวีไอพี สังคมไฮโซและดารา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ไม่มีท่านรูปใดเหนือกว่าพระอาจารย์วราห์ หรือพระครูวิศิษฏ์พิทยาคม เจ้าอาวาสวัดโพธิ์ทอง บางมด เพราะนอกจากเป็นผู้เคร่งในปาฏิโมกขสังวรศีลแล้ว ท่านมีใจเมตตา ช่วยเหลือและสงเคราะห์สังคม ตลอด และสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ด้วย

ท่านอาจารย์ยังมีความสามารถในการประกอบพิธีสำคัญๆ อันเป็นมงคล ให้แก่หน่วยงานต่างๆ หรือบุคคลต่างๆ จนเป็นที่ยอมรับทั่วไป ในปัจจุบัน

วัตถุมงคลที่ท่านปลุกเสก และผู้คนปรารถนาหาไว้บูชาคือ เหรียญ หรือรูปเหมือนพญาครุฑ ใครมีบูชา ย่อมเป็นมงคลแก่ชีวิต หรือถ้าต้องการบูชาพญาครุฑองค์ใหญ่ ทรงพลัง เชิญที่วิหารพญาครุฑ ในวัดได้เลย
 


ผมมีโอกาสดีได้กราบพระอาจารย์วราห์ ที่พระอุโบสถ วัดโพธิ์ทอง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2567 ช่วงค่ำ ในขณะที่ท่านทำหน้าที่บุตรกตัญญู นิมนต์พระในวัด 4 รูป รวมทั้งตัวท่านด้วย บังสุกุลอัฐิ ของโยมบิดา ที่บรรจุในกำแพง พระอุโบสถ 

การบังสุกุลอัฐิบรรพบุรุษ ในวันสงกรานต์ เป็นวัฒนธรรมและประเพณีของชาวไทยที่ปฏิบัติกันต่อเนื่องนานนับร้อยปี ด้วยชาวไทย ชาวพุทธถือว่าการกระทำเพื่ออุทิศกุศลแด่บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับในวันสงกรานต์เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูอย่างหนึ่ง
 

ในโอกาสที่หาได้ยากเช่นนี้ เมื่อท่านทำพิธีเรียบร้อย ผมจึงขอให้พระอาจารย์ อำนวยอวยพรแก่ทุกท่าน เนื่องในวันสงกรานต์

ท่านอวยพรดังนี้ "ในวันสงกรานต์ปีนี้ ขอให้บรรดาญาติโยมทั้งหลาย มีสติ รักษาศีล มีสมาธิ มีปัญญา และมีความกตัญญู รู้คุณต่อบรรพบุรุษ ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง ท่านท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 จงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านสวัสดี มีชัย แคล้วคลาดจากอุปัทวันตรายทั้งปวงเทอญ" สาธุ

อนึ่งในช่วงบ่ายวันที่ 13 เมษายน วันมหาสงกรานต์ วัดโพธิ์ทอง จัดขบวนแห่พระพุทธรูปหยกสีขาว พระสยามเทวาธิราช พญาครุฑ และ พระบรมรูปภูมิพโล ภิกขุ (พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ขณะทรงผนวช) ออกมาตามถนน ซอยสุขสวัสดิ์ 26 แและถนนซอยรอบวัด ย่านบางมด ให้ประชาชนสรงน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างทั่วถึง