เทียบแสนยานุภาพกองทัพ อิสราเอล VS อิหร่าน ใครเป็นต่อ ใครเป็นรอง

20 เม.ย. 2567 | 01:45 น.

สงคราม "อิสราเอล-อิหร่าน" ความขัดแย้งที่ยังปะทุและเปิดศึกโต้กลับกันอย่างต่อเนื่อง แต่หากลงลึกถึงแสนยานุภาพกองทัพในทุกด้านแล้ว ใครจะเป็นต่อ ใครจะเป็นรอง ต้องจับตา

ท่ามกลางความขัดแย้งของสงครามสองประเทศ อิสราเอล-อิหร่าน ถือเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญและส่งผลกระทบไปทั่วโลก ทั้งในด้านของความเป็นอยู่ ประชากร เศรษฐกิจ และสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ทว่า ความขัดแย้งดังกล่าวก็ยังคงไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง จึงเกิดเป็นเรื่องที่น่าจับตาว่า กองกำลังทหาร กำลังการรบและศักยภาพภายในประเทศของทั้งสองฝั่ง จะเพียงพอต่อการสนับสนุนการรบในครั้งนี้อย่างไร 

ตามดัชนี GFP อิสราเอล อยู่อันดับที่ 17 จาก 145 ประเทศที่ได้รับการพิจารณา โดยมีคะแนน PwrIndx* (PowerIndex) หรือคะแนนชี้วัดการจัดอันดับความแข็งแกร่งทางทหารของโลก อยู่ที่ 0.2596 (ตรวจสอบล่าสุด : 01/09/2024) ขณะที่ อิหร่าน อยู่อันดับที่ 14 จาก 145 โดยมีคะแนน PwrIndx* (PowerIndex) อยู่ที่ 0.2269 (ตรวจสอบล่าสุด : 01/07/2024) โดยคะแนนที่ 0.0000 จะถือว่ามีความแข็งแกร่งทางทหารที่ 'สมบูรณ์แบบ' 

เทียบ 8 ศักยภาพเสริมความแข็งแกร่งทางทหาร อิสราเอล VS อิหร่าน 

 • กำลังคน (Manpower)
 • กำลังทางอากาศ (Airpower)
 • กำลังทางบก (Land Power)
 • กองทัพทางเรือ (Naval Power)
 • ทรัพยากรธรรมชาติ (Nat.Resources)
 • การเงิน (Financials) 
 • การขนส่ง (Logistics) 
 • ภูมิศาสตร์ (Geography) 

เทียบแสนยานุภาพกองทัพ อิสราเอล vs อิหร่าน ใครเป็นต่อ ใครเป็นรอง

 • กำลังคน (Manpower)

จากจำนวนประชากรทั้งหมด อิสราเอล มีประชากรอยู่ที่ 9,043,387 คน (อันดับที่ 92) ผู้มีความสามารถทางกองกำลังทหาร 3,798,223 คน (อันดับที่ 92) และมีกองกำลังกึ่งทหารอยู่ที่ 35,000 คน 

ขณะที่ อิหร่าน มีประชากรอยู่ที่ 87,590,873 คน (อันดับที่ 17) ผู้มีความสามารถทางกองกำลังทหาร 49,050,889 คน (อันดับที่ 15) และมีกองกำลังกึ่งทหารอยู่ที่ 220,000 คน

ส่งผลให้อิสราเอลและอิหร่านมีจำนวนประชากรทั้งหมดห่างกันอยู่ที่ 78,547,486 คน และมีจำนวนประชากรในกองกำลังทหารห่างกันอยู่ที่ 45,252,666 คน 

 • กำลังทางอากาศ (Airpower)

อิสราเอล มีเครื่องบินอยู่ทั้งหมด 612 ลำ (อันดับที่ 19) เป็นเครื่องบินรบ 241 ลำ เครื่องบินโจมตี 39 ลำ และเฮลิคอปเตอร์จู่โจม 48 ลำ ที่เหลือเป็นเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์สำหรับโดยสารและภารกิจอื่นๆ

ขณะที่ อิหร่าน มีเครื่องบินอยู่ทั้งหมด 551 ลำ (อันดับที่ 22) เป็นเครื่องบินรบ 186 ลำ เครื่องบินโจมตี 23 ลำ และเฮลิคอปเตอร์จู่โจม 13 ลำ ที่เหลือเป็นเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์สำหรับโดยสารและภารกิจอื่นๆ

 • กำลังทางบก (Land Power)

อิสราเอล มีรถถังจำนวน 1,370 คัน (อันดับที่ 18) รถหุ้มเกราะ 43,407 คัน รถปืนใหญ่อัตตาจร 650 คัน ปืนใหญ่ 300 กระบอก ฐานยิงจรวดเคลื่อนที่ 150 ฐานยิง 

ขณะที่ อิหร่าน มีรถถังจำนวน 1,996 คัน (อันดับที่ 12) รถหุ้มเกราะ 65,765 คัน รถปืนใหญ่อัตตาจร 580 คัน ปืนใหญ่ 2,050 กระบอก ฐานยิงจรวดเคลื่อนที่ 775 ฐานยิง  

 • กองทัพทางเรือ (Naval Power)

อิสราเอล มีจำนวนเรือรบ 67 ลำ (อันดับที่ 46) เรือดำน้ำ 5 ลำ เรือรบขนาดเล็ก 7 ลำ และเรือลาดตระเวน 45 ลำ 

ขณะที่ อิหร่าน มีจำนวนเรือรบ 101 ลำ (อันดับที่ 37) เรือดำน้ำ 19 ลำ เรือรบขนาดเล็ก 3 ลำ และเรือลาดตระเวน 21 ลำ เรือรบขนาดใหญ่ 7 ลำ และเรือทุ่นระเบิด 1 ลำ

 • ทรัพยากรธรรมชาติ (Nat.Resources)

อิสราเอล มีการผลิตน้ำมันเป็น 0bbl (อันดับที่ 145) ก๊าซธรรมชาติ 237,561,415,000bbl และถ่านหิน 0bbl

ขณะที่ อิหร่าน มีการผลิตน้ำมัน 3,450,000bbl (อันดับที่ 9) ก๊าซธรรมชาติ 10,474,299,000bbl และถ่านหิน 2,783,000bbl 

 • การเงิน (Financials)

อิสราเอล มีงบประมาณในการป้องกันอยู่ที่ 24,400,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ (อันดับที่ 19) และมีงบต่างประเทศอยู่ที่ 212,934,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

ขณะที่ อิหร่าน มีงบประมาณในการป้องกันอยู่ที่ 9,954,451,000 ดอลลาร์สหรัฐ  (อันดับที่ 33) และมีงบต่างประเทศอยู่ที่ 127,150,000,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

 • การขนส่ง (Logistics)

อิสราเอล มีสนามบินให้บริการทั้งหมด 42 แห่ง (อันดับที่ 84) ท่าเรือ 5 แห่ง มีกำลังแรงงาน 4,186,000 คน มีเส้นทางถนนทั้งหมดที่ 20,391km และทางรถไฟ 1,497km

ขณะที่ อิหร่าน มีสนามบินให้บริการทั้งหมด 319 แห่ง (อันดับที่ 21) ท่าเรือ 4 แห่ง มีกำลังแรงงาน 27,682,000 คน รวมถึงมีเส้นทางถนนทั้งหมดที่ 223,485km และทางรถไฟ 8,484km 

 • ภูมิศาสตร์ (Geography)

อิสราเอล มีพื้นที่ 21,937km (อันดับที่ 135) ชายแดนเชื่อมต่อ 1,068km ชายฝั่ง 273km และมีทางน้ำ 850km

ขณะที่ อิหร่าน มีพื้นที่ 1,648,195km (อันดับที่ 17) ชายแดนเชื่อมต่อ 5,894km ชายฝั่ง 2,440km และไม่มีทางน้ำ

ศักยภาพภายในประเทศทั้ง 8 ด้านที่กล่าวมา ล้วนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกำลังรบ ป้องกันความเสียหาย และตั้งรับการก่อสงครามทั้งสิ้น เนื่องจากทรัพยากรต่างๆ ทั้งกำลังคน อุปกรณ์การรบ สิ่งอำนวยความสะดวก เงินสำรอง ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร์ของประเทศ สามารถนำมาเสริมแสนยานุภาพกองทัพให้มีความแข็งแกร่งขึ้นได้

ทั้งนี้ ศึกความขัดแย้งระหว่าง อิสราเอล-อิหร่าน ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องเฝ้าระวังและจับตามองต่อไป 

 

ขอบคุณที่มา : GLOBAL FIREPOWER