svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“จีน”ผนึก“รัสเซีย สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

03 ธันวาคม 2565

“จีน”ผนึก“รัสเซีย สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน : บทความโดย... พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3841

 

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยว ชาญด้านยุทธ ศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ได้ส่งสารแสดงความยินดีไปยังการประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2565 


ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ชี้ว่า ความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างจีน-รัสเซีย เป็นรากฐานที่สำคัญของความร่วมมือเชิงปฏิบัติระหว่างสองประเทศ และเป็นพลังบวกในการรักษาความมั่นคงด้านพลังงานของโลก ในการเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายจากภายนอก 


 

 

จีนและรัสเซียได้เสริมสร้างการสื่อสารและความร่วมมือ และส่งเสริมโครงการความร่วมมือที่สำคัญ แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นที่แข็งแกร่งของความร่วมมือด้านพลังงานจีน-รัสเซีย 

 

จีนยินดีที่จะทำงานร่วมกับรัสเซีย เพื่อสร้างความร่วมมือด้านพลังงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความมั่นคงด้านพลังงานระหว่างประเทศและเสถียรภาพของอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทาน และมีส่วนร่วมใหม่ๆ ในการพัฒนาระยะยาวที่ดีและยั่งยืนของตลาดพลังงานระหว่างประเทศ


 

ทั้งนี้ ในการประชุมธุรกิจพลังงานจีน-รัสเซีย ครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่กรุงปักกิ่งและกรุงมอสโก เมื่อวันที่ 29 พ.ย.65 โดยผสมผสานระหว่างออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่ง นายหาน เจิ้ง รองนายกรัฐมนตรีของจีน ได้เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม รวมทั้งอ่านสารแสดงความยินดีจากประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และกล่าวสุนทรพจน

 

โดย นายหาน เจิ้ง กล่าวว่า ความมั่นคงด้านพลังงานเป็นรากฐานสำคัญสำหรับประเทศต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม ภายใต้คำแนะนำเชิงกลยุทธ์ของประมุขแห่งรัฐทั้งสอง ความร่วมมือด้านพลังงานจีน-รัสเซียได้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงและบรรลุผลลัพธ์ใหม่หลายประการ  


ในปัจจุบัน ระบบพลังงานทั่วโลกกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก และความปลอดภัยและเสถียรภาพของอุตสาหกรรม และห่วงโซ่อุปทานกำลังเผชิญกับความเสี่ยงและความท้าทายมากมาย จีนจะยังคงเสริมสร้างการประสานงานด้านทรัพยากรและการสนับสนุนนโยบาย ทำงานอย่างมั่นคงในการรับประกันความมั่นคงด้านพลังงานและการจัดหา และรับประกันว่าประชาชนจะอยู่รอดในฤดูหนาวอย่างอบอุ่น 

                               “จีน”ผนึก“รัสเซีย สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน


 จีนและรัสเซียควรดำเนินการตามฉันทามติสำคัญ ที่ประมุขแห่งรัฐทั้งสองฝ่ายบรรลุ หล่อหลอมความเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในความร่วมมือด้านพลังงาน และมีส่วนร่วมมากขึ้นในการปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนทั้งสอง ตลอดจนส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานทั่วโลกและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 

นอกจากนี้ นายหาน เจิ้ง ได้ให้เสนอข้อเสนอแนะ 3 ประการในการกระชับความร่วมมือด้านพลังงานจีน-รัสเซีย ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น  


 ประการแรกคือ การมุ่งเน้นไปที่การปรับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้เหมาะสม ประกันการพัฒนาที่ยั่งยืนและมั่นคงของการค้าพลังงาน และพัฒนาความร่วมมือโครงการสำคัญอย่างเป็นระเบียบตามแผนที่วางไว้ 


 ประการที่สองคือ การสนับสนุนผู้ผลิตพลังงาน ประเทศทางผ่าน และประเทศผู้บริโภคเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือ ปลดบล็อกห่วงโซ่อุปทานของห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานระหว่างประเทศ และรักษาความมั่นคงและเสถียรภาพของตลาดพลังงานทั่วโลก 


ประการที่สามคือ การสร้างโครงสร้างการกำกับดูแลพลังงานโลก ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนตํ่า ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดทั่วโลกอย่างแข็งขัน และร่วมกันจัดการกับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


(ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.gov.cn/xinwen/2022-11/29/content_5729430.htm และเว็บไซต์ http://www.gov.cn/guowuyuan/2022-11/29/content_5729496.htm)