svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

“จีน”หนุน“สหภาพยุโรป” ไกล่เกลี่ยวิกฤตยูเครน

12 ธันวาคม 2565

“จีน”หนุน“สหภาพยุโรป” ไกล่เกลี่ยวิกฤตยูเครน : บทความโดย.. พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3843 หน้า 6 

 

พลโท ดร.ไชยสิทธิ์ ตันตยกุล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์และการป้องกันประเทศ ได้ประมวลและนำเสนอประเด็นสำคัญที่ ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน ได้พบปะเจรจากับ นายชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป ณ มหาศาลาประชาชนในกรุงปักกิ่ง เมื่อตอนเช้าวันที่ 1 ธ.ค. 2565


โดย นายสี จิ้นผิง ชี้ให้เห็นว่า การเยือนจีนของ นายชาร์ลส์ มิเชล หลังการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ในนามของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ซึ่งแสดงว่า สหภาพยุโรป(อียู) ยินดีที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับจีน 


ทั้งนี้ จีน และ ยุโรป เป็นสองกำลังสำคัญในการรักษาสันติภาพของโลก เป็นสองตลาดสำคัญเพื่อส่งเสริมการพัฒนาร่วมกัน และสองอารยธรรมสำคัญเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าของมนุษยชาติ

 

นายสี จิ้นผิง ได้กล่าวถึงความสำเร็จที่สำคัญของการประชุมสมัชชาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน และคุณลักษณะ 5 ประการของความทันสมัยแบบจีน โดยเน้นย้ำว่า การปรับปรุงให้ทันสมัยแบบจีน และการรวมยุโรปเป็นทางเลือกที่จีนและสหภาพยุโรป กำหนดขึ้นเพื่อมุ่งสู่อนาคต  


ทั้งสองฝ่ายควรเข้าใจและสนับสนุนซึ่งกันและกัน จีนคาดหวังให้สหภาพยุโรปกลายเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับจีน ในเส้นทางของการปรับปรุงให้ทันสมัยแบบจีน และแบ่งปันโอกาสในตลาดขนาดใหญ่พิเศษของจีน รวมทั้งกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

                            ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ของจีน พบปะเจรจากับ ชาร์ลส์ มิเชล ประธานคณะมนตรียุโรป

โดย นายสี จิ้นผิง เสนอมุมมอง 4 ประการเกี่ยวกับการพัฒนาความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรป ได้แก่

 

ประการที่หนึ่งคือ การรักษาความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง ไม่มีความแตกต่างทางยุทธศาสตร์และความขัดแย้งพื้นฐานระหว่างจีนและสหภาพยุโรป จีนไม่ต้องการแสวงหาความเป็นเจ้าโลก ไม่เคยมีส่วนร่วมและจะไม่มีส่วนร่วมในกรณีดังกล่าว  


จีนสนับสนุนความเป็นอิสระทางยุทธศาสตร์ของสหภาพยุโรป และสนับสนุนความสามัคคีและความเจริญรุ่งเรืองของยุโรป หวังว่าสถาบันต่างๆ ของสหภาพยุโรป และรัฐสมาชิก จะสร้างวัตถุประสงค์และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับจีน 
ยึดมั่นในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ยึดมั่นในผลประโยชน์ร่วมกันและผลลัพธ์ที่ได้ทั้งสองฝ่ายในนโยบายที่มีต่อจีน ก้าวข้ามความคิดแบบสงครามเย็น รวมทั้งการเผชิญหน้าทางอุดมการณ์และต่อต้าน "สงครามเย็นครั้งใหม่" ทุกรูปแบบ

 

ประการที่สองคือ การจัดการความแตกต่างอย่างเหมาะสม จีนและยุโรปมีความแตกต่างในด้านประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ระดับการพัฒนา และอุดมการณ์ เป็นเรื่องปกติที่ทั้งสองฝ่ายจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในประเด็นต่างๆ จึงควรรักษาการสื่อสารและการปรึกษาหารือในลักษณะที่สร้างสรรค์ 

 

สิ่งสำคัญ คือ การเคารพความสำคัญของกันและกัน ข้อกังวลและผลประโยชน์หลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคารพอธิปไตย เอกราช และบูรณภาพแห่งดินแดน การไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน รวมทั้งร่วมกันปกป้องรากฐานทางการเมืองของความสัมพันธ์จีน-สหภาพยุโรป จีนยินดีจัดการเจรจาสิทธิมนุษยชนจีน-สหภาพยุโรป บนพื้นฐานของความเสมอภาคและความเคารพซึ่งกันและกัน

 

ประการที่สามคือ การดำเนินการความร่วมมือในระดับที่สูงขึ้น ยุโรปเป็นหุ้นส่วนสำคัญและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างรวดเร็วของจีน จีนจะดำเนินการเปิดระดับสูงและเร่งสร้างรูปแบบการพัฒนาใหม่ ๆ ฝ่ายยุโรปยินดีที่จะมีส่วนร่วมต่อไปและยังคงได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย  

 

ทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างการประสานงานด้านนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เสริมสร้างข้อได้เปรียบที่เกื้อกูลกันในตลาด เงินทุน และเทคโนโลยี ร่วมกันสร้างกลไกการเติบโตใหม่ เช่น เศรษฐกิจดิจิทัล การปกป้องสิ่งแวดล้อมสีเขียว พลังงานใหม่ และปัญญาประดิษฐ์ ร่วมกันรับประกันความมั่นคง เสถียรภาพ และความน่าเชื่อถือของห่วงโซ่อุตสาหกรรมและห่วงโซ่อุปทาน 

 

รวมทั้งร่วมกันต่อต้านการ "แยกส่วน" และการทำให้กลายเป็นการเมือง โดยจีนจะยังคงเปิดกว้างสำหรับบริษัทในยุโรป และหวังว่าสหภาพยุโรป จะขจัดการแทรกแซง และจัดหาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ยุติธรรมและโปร่งใสให้กับบริษัทจีน

 

ประการที่สี่คือ การเสริมสร้างการประสานงานและความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งจีนและสหภาพยุโรป สนับสนุนการรักษาระบบระหว่างประเทศโดยมีสหประชาชาติเป็นแกนหลัก ร่วมกันปฏิบัติตามลัทธิพหุภาคีที่แท้จริง ทำงานร่วมกัน เพื่อเผชิญกับความท้าทาย และ ร่วมกันรักษาสันติภาพและการพัฒนาของโลก  

 

ทั้งสองฝ่ายควรเป็นผู้นำความพยายามระดับโลก ในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร และสาธารณสุข 

 

และเสริมสร้างความสอดคล้องและความร่วมมือของผลิตภัณฑ์สาธารณะคุณภาพสูงและแพลตฟอร์มความร่วมมือในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์ "หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง" และโครงการพัฒนาระดับโลกร่วมกัน ซึ่งจะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ “ประตูสู่โลก” (Global Gateway) ของสหภาพยุโรป และส่งเสริมการเจรจาตลอดจนความร่วมมือในด้านต่างๆ เพื่อให้บรรลุผลมากขึ้นผ่านกลไกต่าง ๆ ที่มีอยู่

 

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตยูเครน โดยจีนสนับสนุนสหภาพยุโรป ในการเพิ่มการไกล่เกลี่ยและการไกล่เกลี่ย ซึ่งนำไปสู่การสร้างสถาปัตยกรรมความมั่นคงของยุโรปที่สมดุล มีประสิทธิภาพ และยั่งยืน ซึ่งจีนยืนหยัดอยู่เคียงข้างสันติภาพมาโดยตลอด และจะยังคงแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในแบบของตนต่อไป

 (ข้อมูลจากเว็บไซต์ http://un.china-mission.gov.cn/.../t20221201_10983768.htm )