svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กกต. เตรียมประกาศผลเลือกตั้ง ส.ส. 2566 อย่างเป็นทางการ

18 พฤษภาคม 2566

คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. เปิดหลักเกณฑ์ การประกาศรับรองผลเลือกตั้ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขต หรือ ส.ส.เขต ก่อนครบ 60 วัน หลังเลือกตั้ง 14 พฤษภาคม 2566 พร้อมเตรียมประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ

การเลือกตั้ง 2566 เดินทางมาถึงขั้นตอนที่ได้ทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการแล้ว และพรรคก้าวไกลที่ได้รับจำนวนส.ส.มากที่สุดเป็นอันกับ 1 ได้ประกาศจัดตั้งรัฐบาล และแถลงข่าวความพร้อมในการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับอีก 8 พรรคการเมือง เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

 

ทั้งนี้ตามกฎหมาย คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะต้องการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ ภายใน60 วัน หลังการเลือกตั้ง โดยล่าสุด กกต. ได้เปิดเผยขั้นตอน และหลักเกณฑ์ สำหรับการประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตไว้ดังนี้ 

1. ในการเลือกตั้งส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนสูงสุด และมีคะแนนสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง

2. กรณีที่มีผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเท่ากันหลายคน ให้ใช้วิธีการจับสลากตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กกต. กำหนด

3. กรณีเขตเลือกตั้งที่ไม่มีผู้สมัครรายใด ได้รับคะแนนเสียงมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็น ส.ส. ในเขตเลือกนั้น ให้กกต. จัดให้มีการเลือกตั้งใหม่

4. โดย กกต. จะดำเนินการรับสมัครผู้สมัครใหม่ โดยผู้สมัครเดิมทุกรายไม่มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งใหม่ ในการเลือกตั้งที่จะจัดขึ้นใหม่

กกต. เปิดหลักเกณฑ์ ประกาศรับรอง ส.ส.เขต

ล่าสุด 18 พฤษภาคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเผยแพร่ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ระบุ การนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง เสร็จสิ้นแล้ว
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (สวข.) ได้ จัดให้มีการรายงานผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ หรือ ECT Report เพื่อเผยแพร่ผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอย่างไม่เป็นทางการ ผ่านหน้าจอแสดงผล (Dash board) ให้แก่ สื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้ง พรรคการเมืองและประชาชนทั่วไป ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com นั้น
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งขอแจ้งให้ทราบว่า การรายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป อย่างไม่ป็นทางการ ผ่านทางเว็ปไซต์ www.ectreport.com ได้ดำเนินการครบตามที่กำหนดแล้ว และการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 จำนวน 400 เขตเลือกตั้ง ยกเว้นเขตเลือกตั้งที่ 1 หน่วยเลือกตั้งที่ 10 จังหวัดนครปฐม ที่งดลงคะแนนเนื่องจากประสบวาตภัย ได้เสร็จสิ้นแล้ว 
ขณะนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลจากรายงานผลการนับคะแนน ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และแบบบัญชีรายชื่อ ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนำส่ง แล้วจะได้ปรับปรุงหน้าจอแสดงผลเพื่อนำเสนอผลคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2566 อย่างเป็นทางการต่อไป

ทั้งนี้ นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้แถลงสรุปภาพรวมการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2566 หลังการนับคะแนนได้ 99.% ผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ส.ส.แบบแบ่งเขต ได้แก่ ก้าวไกล 112 ที่นั่ง เพื่อไทย 112 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 68 ที่นั่ง พลังประชารัฐ 39 ที่นั่ง รวมไทยสร้างชาติ 23 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 22 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 9 ที่นั่ง ประชาชาติ 7 ที่นั่ง ไทยสร้างไทย 5 ที่นั่ง เพื่อไทยรวมพลัง 2 ที่นั่ง ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง

ส่วน ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ จะมีพรรคการเมืองได้เก้าอี้ 17 พรรคการเมือง ได้แก่ ก้าวไกล 39 ที่นั่ง เพื่อไทย 29 ที่นั่ง รวมไทยสร้างชาติ 13 ที่นั่ง ภูมิใจไทย 3 ที่นั่ง ประชาธิปัตย์ 3 ที่นั่ง ประชาชาติ 2 ที่นั่ง พลังประชารัฐ 1 ที่นั่ง เสรีรวมไทย 1 ที่นั่ง ไทยสร้างไทย 1 ที่นั่ง ประชาธิปไตยใหม่ 1 ที่นั่ง พรรคใหม่ 1 ที่นั่ง ชาติพัฒนากล้า 1 ที่นั่ง ท้องที่ไทย 1 ที่นั่ง ชาติไทยพัฒนา 1 ที่นั่ง เป็นธรรม 1 ที่นั่ง พลังสังคมใหม่ 1 ที่นั่ง ครูไทยเพื่อประชาชน 1 ที่นั่ง