กกต.ถอดชื่อ" ประเสริฐ นิลเนตร์" ผู้สมัคร ส.ส. พรรคชาติพัฒนากล้า

14 พ.ค. 2566 | 06:37 น.

กกต. ประกาศ ถอดถอน ชื่อ" ประเสริฐ นิลเนตร์" ผู้สมัคร ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคชาติพัฒนากล้า เหตุ เป็นบุคคลล้มละลาย ผิดคุณสมบัติ หลังศาลฎีกา มีคำสั่งชัด

14 พฤษภาคม 2566 -  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ประกาศถอนชื่อ นายประเสริฐ นิลเนตร์ ออกจาก รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. โดยในหนังสือดังกล่าว ระบุว่า ...
ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคชาติพัฒนากล้า ลงวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2566 ได้ประกาศรับสมัครนายประเสริฐ นิลเนตร์ เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 นั้น

บัดนี้ ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้ถอนชื่อนายประเสริฐ นิลเนตร์ ออกจากประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 21 ของพรรคชาติพัฒนากล้า ตามคำสั่งศาลฎีกาคดีหมายเลขดำที่ ลต สสร 7/2566 คดีหมายเลขแดงที่ ลต สสร 41/2566 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
 

กกต.ถอดชื่อ" ประเสริฐ นิลเนตร์"  ผู้สมัคร ส.ส. พรรคชาติพัฒนากล้า

ทั้งนี้ ก่อนหน้า นายประเสริฐ นิลเนตร์  ถูกคณะกรรมการการเลือกตั้ง คัดค้าน การสมัคร ส.ส. เนื่องจากตรวจสอบคุณสมบัติ แล้วพบว่า นายประเสริฐ เป็นบุคคลล้มละลาย เข้าข่าย ลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 98 (2) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 42 (2)