“อลงกรณ์”ปลื้มเกษตรกรขานรับนโยบาย ปชป. ตั้งเป้าผู้นำการปฏิรูปภาคเกษตร

14 มี.ค. 2566 | 06:08 น.

“อลงกรณ์”ปลื้มเกษตรกรขานรับนโยบายพรรคประชาธิปัตย์ ตั้งเป้าเป็นพรรคขวัญใจเกษตรกรผู้นำแห่งการปฏิรูปภาคเกษตร แย้มเตรียมคลอดนโยบายชุดต่อไปยกระดับเมืองเกษตรเป็นเมืองอาหาร พลิกโฉมหน้าภาคเกษตรครั้งใหญ่ นำไทยสู่มหาอำนาจอาหารโลก

นายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พรรคและที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ โพสต์เฟซบุ๊กและไลน์วันนี้ว่า หลังจากพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) ประกาศ 16 นโยบาย 2 ชุดแรก ภายใต้ยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ ปรากฏว่ามีเสียงสะท้อนผ่านช่องทางเฟซบุ๊ก-ไลน์ และเวที”ฟัง-คิด-ทำ”ตอบรับจากผู้นำเกษตรกร ผู้นำชาวนากลุ่มต่างๆ  

                  “อลงกรณ์”ปลื้มเกษตรกรขานรับนโยบาย ปชป. ตั้งเป้าผู้นำการปฏิรูปภาคเกษตร

เช่น ศูนย์ข้าวชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่(Young Smart Farmer) กลุ่มแม่บ้านเกษตรสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตร(อกม.) ภาคเอกชนภาควิชาการ โดยแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารแบบทำได้ไวทำได้จริงของพรรคตลอด 4 ปีที่ผ่านมา 

โดยเฉพาะนโยบายประกันรายได้เกษตรกร นโยบายเทคโนโลยีเกษตรอินเตอร์เน็ตฟรี1ล้านจุดทุกหมู่บ้าน นโยบายธนาคารหมู่บ้านธนาคารชุมชน 2 ล้าน นโยบายยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 3 ล้านบาท นโยบายชาวนารับ 30,000 บาทต่อครัวเรือน นโยบายปลดล็อค พ.ร.ก.ประมง นโยบายองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น 1 แสนบาท นโยบายค่าตอบแทน อกม. 1,000 บาท

                      “อลงกรณ์”ปลื้มเกษตรกรขานรับนโยบาย ปชป. ตั้งเป้าผู้นำการปฏิรูปภาคเกษตร

นโยบายนมโรงเรียน 365 วัน เป็นต้น โดยมองว่า เป็นนโยบายที่สามารถเพิ่มรายได้ เพิ่มผลผลิต แก้หนี้แก้จนได้ ในระดับฐานรากของประเทศ ซึ่งครอบคลุมครอบครัวเกษตรกรกว่า 20 ล้านคน ภายใต้ยุทธศาสตร์ สร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติเป็นแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรกรรมเชิงโครงสร้าง และระบบแบบครบวงจรอย่างยั่งยืนซึ่งภาคเกษตรเป็นหนึ่งในศักยภาพสำคัญที่สุดของประเทศไทย ที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ระบุด้วยว่า ยังมีนโยบายชุดต่อไปที่จะเป็นคานงัดการปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง เพื่อยกระดับประเทศไทยจากเมืองเกษตรเป็นเมืองอาหารด้วย 

“เราตั้งเป้าให้ประชาธิปัตย์ เป็นพรรคขวัญใจเกษตรกร เป็นพรรคผู้นำการปฏิรูปภาคเกษตร จึงประกาศนโยบาย 2 ชุดแรก มุ่งเน้นการสนับสนุนส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและเกษตรกรเป็นสำคัญ ครอบคลุมทั้งสาขาพืช ประมงและปศุสัตว์

                  “อลงกรณ์”ปลื้มเกษตรกรขานรับนโยบาย ปชป. ตั้งเป้าผู้นำการปฏิรูปภาคเกษตร

เป็นการสานต่อผลงานการปฏิรูปภาคเกษตรกรรมของไทยตลอด 4 ปี ที่พรรคประชาธิปัตย์บริหารกระทรวงเกษตร และ กระทรวงพาณิชย์ โดยการนำของหัวหน้าพรรค นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีพาณิชย์ และ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค และรัฐมนตรีเกษตรและสหกรณ์ 

เช่น การจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC: Agritech and Innovation Center) 77 จังหวัด การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (National Agriculture Big Data Center) การพัฒนาอาหารแห่งอนาคต การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาเกษตรแปลงย่อยเป็นเกษตรแปลงใหญ่

การส่งเสริมเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง การส่วเสริมเกษตรอินทรีย์ การจัดตั้งองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น การพัฒนาปศุสัตว์ครบวงจร การพัฒนาผลไม้จนส่งออกทุเรียน ผลสดทะลุแสนล้านบาท เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ 

                     อลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

การส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารกว่า 1.2 ล้านล้านบาทต่อปีจ นเป็นประเทศผู้ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารอันดับ 13 ของโลก แม้เผขิญกับผลกระทบและอุปสรรคจากวิกฤติโควิดและสงครามรัสเซีย-ยูเครน โดยใช้ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 และยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิตสู่เกษตรมูลค่าสูง เป็นต้น

จากผลงานโดดเด่นเหล่านี้ ทำให้ในการสำรวจความคิดเห็นโดยซูเปอร์โพล เมื่อสิ้นปี 2565 สรุปว่า ที่สุดแห่งปี ที่สุดแห่งพรรคการเมือง ปี 2565 คือ พรรคประชาธิปัตย์ โดยซูเปอร์โพลระบุผลสำรวจความเห็นว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นสถาบันการเมืองทำงานมายาวนาน ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่มีประวัติด่างพร้อยเรื่องทุจริต พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคขวัญใจเกษตรกร เป็นพรรคการเมืองที่ถูกคาดหวังจากเกษตรกรมากที่สุดอันดับหนึ่ง