"อลงกรณ์"คิกออฟ"เพชรบุรี"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

05 มี.ค. 2566 | 09:47 น.

“อลงกรณ์”คิกออฟโครงการ”ฮับปลาสวยงาม” ตั้งเป้าพัฒนาเพชรบุรีเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา และแหล่งผลิตจำหน่ายปลาสวยงาม ปัอนตลาดในและต่างประเทศเจาะตลาดหมื่นล้าน

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และประธานคณะกรรมการฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพประมงไทย เปิดเผยหลังเป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพการเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม ว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการคิกออฟโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปลาสวยงาม

"วันนี้เรื่องปากท้อง เรื่องอาชีพและการสร้างรายได้ สำคัญที่สุด จึงตั้งเป้าให้เพชรบุรีเป็นศูนย์วิจัยพัฒนา และแหล่งผลิตจำหน่ายปลาสวยงาม เพื่อป้อนตลาดในและต่างประเทศ เป็นการสร้างอาชีพและรายได้ใหม่ให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผ่านช่องทางตลาดแบบออฟไลน์และออนไลน์ โดยคาดหมายว่าจะเป็นการเริ่มต้นอาชีพทางเลือกใหม่ และจะส่งเสริมให้มีธุรกิจปลาสวยงามและสตาร์ทอัพปลาสวยงามเกิดขึ้นในปีนี้"

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

ที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯกล่าวอีกว่า   เพชรบุรีมีศักยภาพสูงมาก สามารถเพาะพันธุ์สัตว์น้ำทั้งน้ำจืดและทะเล เช่น ปลาเวียน ปลากัด ปลาหางนกยูง ปลาการ์ตูน เป็นต้น ซึ่งเป็นปลาสวยงามที่ตลาดต้องการ โดยเพชรบุรีมีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่งเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ และศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาต่อยอด ให้เพชรบุรีเป็นศูนย์กลางของการเพาะเลี้ยงและจำหน่ายปลาสวยงาม

ทั้งนี้ จากข้อมูลผู้เพาะเลี้ยงมีเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน ทบ. 1 (สัตว์น้ำสวยงาม) กับกรมประมง เติบโตขึ้นเป็นลำดับ  จากในปี 2562 จํานวน 1,625 ราย ปี 2563 มีจํานวน 1,919 ราย และ ปี 2564 มีจํานวน 2,442 ราย 

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

ส่วนใหญ่ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม จะอยู่ในจังหวัดนครปฐม ราชบุรี กรุงเทพฯและปริมณฑล นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี โดยในปี 2564 เกษตรกรขึ้นทะเบียนฯ รับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสวยงาม (GAP) จำนวน 350 ฟาร์ม สอ.3 จํานวน 189 ราย และสอ.4 จํานวน 83 ราย

โดยแหล่งผลิตและตลาดปลาสวยงามที่มากที่สุด ตั้งอยู่ในอำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี มีชื่อว่า ”Fish Village” เป็นตลาดกลางปลาสวยงาม และสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  ขณะที่มูลค่าการส่งออกสัตว์น้ำสวยงามที่ปรากฎในข้อมูลของกรมประมง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีมูลค่าประมาณ 700–1,000 ล้านบาทต่อปี แต่มูลค่าซื้อขายกันจริงๆ สูงกว่าที่บันทึก 5 - 10 เท่า

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

ทั้งนี้ ประเทศที่นำเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทยอันดับต้น ๆ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน เกาหลีใต้ อิหร่าน ญี่ปุ่น รัสเซีย โปแลนด์ ไต้หวัน เยอรมนี ฯลฯ โดยเฉพาะจีนเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ และอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นทุกปี ในขณะที่สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดใหญ่ ที่นำเข้าสัตว์น้ำสวยงามจากประเทศไทยมากที่สุดต่อเนื่องอย่างยาวนาน    ชนิดปลาสวยงามที่ส่งออกมากที่สุด คือ ปลากัด ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ปลากัดไทยเป็นสัตว์น้ำประจำชาติ เมื่อ 5 ก.พ. 2562 และรองจากปลากัดลงมา ได้แก่ ปลาหางนกยูง ปลาทอง ปลาลูกผึ้ง และปลาหมอสี เป็นต้น

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมประมง ได้ดำเนินการอนุรักษ์พันธุ์ปลาสวยงาม ให้ควบคู่ไปกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยง เพื่อสร้างสายพันธุ์ให้สวยงามแปลกใหม่ เพื่อผลักดันให้ปลาสวยงามไทย ก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับประเทศผู้ส่งออกปลาสวยงามที่สำคัญอันดับต้น ๆ ในตลาดโลกมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งกระตุ้นธุรกิจปลาสวยงาม ควบคู่ไปกับการปลูกสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สัตว์น้ำพื้นเมืองของไทย ไม่ให้สูญพันธุ์ไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติ 

\"อลงกรณ์\"คิกออฟ\"เพชรบุรี\"ฮับปลาสวยงามชิงตลาดหมื่นล้าน

ในการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามนั้น สามารถทำเป็นธุรกิจได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็น 

1. การเพาะส่งขายในต่างประเทศ 

2. การซื้อปลาจากฟาร์ม  แล้วนำมาขายออนไลน์

3. การซื้อปลาจากฟาร์ม ขายผู้ส่งออก/ขายต่างประเทศ

4. การทำแพลตฟอร์มขายปลาสวยงาม

5. ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ครบวงจร เช่นตู้ปลา พรรณไม้น้ำ ของตกแต่ง ไฟ อาหาร น้ำยาปรับคุณภาพน้ำ เป็นต้น.

สำหรับการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง หลักสูตรการเพาะเลี้ยงปลาสวยงามเบื้องต้น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี มีนายประพันธ์ ลีปายะคุณ รองอธิบดีกรมประมง พร้อมด้วยนายธเนศ พุ่มทอง ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด นายสมบุญ ธัญญาผล ประมงจังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกรมประมงในจังหวัดเพชรบุรี ประมงอำเภอ เจ้าหน้าที่กรมประมง นักเรียน นักศึกษา และครู รวมจำนวน 190 คน เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 3 มีนาคมที่ผ่านมา