“กสทช.” เตรียมถก NT-ค่ายมือถือ สนับสนุนอินเทอร์เน็ตพื้นที่ห่างไกล

13 มี.ค. 2567 | 06:11 น.

“กสทช.” เตรียมถก เอ็นที ใช้ดาวเทียมบรอดแบนด์ OneWeb หนุน ปภ.ใช้ระบบเตือนภัยพิบัติ เปิดกว้างค่ายมือถือให้บริการเน็ต รพ.สต.-อสม.ในพื้นที่ห่างไกล หวังนำค่าใช้จ่ายเป็นส่วนลดค่ายูโซ่

นายสมภพ ภูวิกรัยพงศ์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ บอร์ด กสทช. ด้านโทรคมนาคม เปิดเผยว่า ขณะนี้ใบอนุญาตดาวเทียมวงโคจรต่ำ ของ OneWeb  อยู่ระหว่างการพิจารณา คาดว่าจะได้รับใบอนุญาตดำเนินการภายในเร็ว ๆนี้

สำหรับ  OneWeb เป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการให้บริการบรอดแบนด์ผ่านดาวเทียมวงโคจรต่ำกับ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT  ดังนั้นหากได้รับใบอนุญาตดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทาง กสทช. พร้อมเจรจากับ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล เอ็นที เพื่อขอให้ เอ็นที เป็นผู้ให้บริการและบำรุงรักษาระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียม สำหรับการเตือนภัยพิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะให้กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย จำนวน 200-250 จุด ตามจุดแจ้งเตือนภัยพิบัติที่อยู่ในที่โล่ง โดย กสทช.จะสนับสนุนผ่านกองทุนยูโซ่

 

 

 ปัจจุบันเจ้าหน้าที่ ปภ.ใช้การสื่อสารด้านการเตือนภัยร่วมกันผ่านแอปพลิเคชัน พ้นภัย แต่การสื่อสารผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ และ วิทยุสื่อสาร ประสบปัญหาด้านการใช้งาน โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การประสานงานดับไฟป่า น้ำท่วม ดินถล่ม เป็นต้น เครือข่ายโทรศัพท์มือถือจะประสบปัญหาเรื่องสัญญาณโทรศัพท์มากกว่าการใช้งานผ่านดาวเทียม ดังนั้น ปภ.จึงเข้ามาหารือขอให้กสทช.สนับสนุนเรื่องนี้

นอกจากตัวแทนจาก ปภ.แล้ว ยังมีตัวแทนจากกระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย เข้ามาหารือกับกสทช.ถึงการสนับสนุนอินเทอร์เน็ตให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในพื้นที่ตามชายแดน ที่ระบบอินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในการให้บริการสำหรับคีย์ข้อมูลในการลงทะเบียนรับการรักษา กับประชาชนตามแนวชายแดน ไม่ว่าจะเป็น นักเรียน คนไทย คนต่างด้าว

นายสมภพ ภูวิกรัยพงศ์

นายสมภพ กล่าวว่า ขณะเดียวกันยังได้หารือแนวทางในการสนับสนุนค่าอินเทอร์เน็ตสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ห่างไกล ที่ให้บริการกับประชาชน เช่น ผู้ป่วยติดเตียง ในการนำส่งข้อมูลต่างๆของผู้ป่วยส่งไปยังโรงพยาบาลหลัก ซึ่งที่ผ่านมาอสม.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง บางคนไม่มีรายได้ประจำ ค่ารถก็ต้องจ่ายเอง จึงคิดว่าหากพอช่วยได้ ก็เป็นสิ่งที่ดี แต่ที่ผ่านมากสทช.ยังไม่เคยช่วยเหลืออสม.มีเพียงการสนับสนุนคนด้อยโอกาส นักเรียนถิ่นธุรกันดาร ผู้ยากไร้ และ คนชรา ดังนั้นต้องขอดูข้อกฎหมายอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินการได้อย่างไร เพื่อไม่ให้มีประเด็นกับ อสม.คนอื่นๆทั่วประเทศ ดังนั้นตอนนี้กสทช.จึงพยายามสื่อสารให้ประชาชนใช้อินเทอร์เน็ตผ่านศูนย์ยูโซ่เน็ตของกสทช.และโครงการเน็ตประชารัฐที่กระจายอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อยู่แล้ว

อนึ่งก่อนหน้านี้ นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 6 มีนาคม บอร์ด กสทช.พิจารณาเซ็นต์รับรองวาระรายงานการประชุม จำนวน 4 วาระด้วยกัน ส่งผลให้เรื่องโครงการให้บริการโทรคมนาคมพื้นฐานทั่วถึง หรือ USO  คณะกรรมการบอร์ด กสทช.ยังไม่ได้มีการหยิบยกพิจาราณา ซึ่งคาดว่าในวันที่ 20 มีนาคม 2567 จะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุม.