รมว. ดีอี ขับเคลื่อนแผน “The Growth Engine of Thailand” ใช้ AI พัฒนาประเทศ

11 มี.ค. 2567 | 06:47 น.

รมว. ดีอี ประกาศแผนยุทธศาสตร์ “The Growth Engine of Thailand” ยกระดับ “AI” พัฒนาประเทศ เตรียมขยายบริการ USO จำนวน 2 หมื่นจุดในพื้นที่ห่างไกลที่ประชาชนยังไม่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต

 วันนี้ 11 มีนาคม 2567   นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอี ได้ปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา THAILAND 2024 TECH & SUSTAIN อนาคตประเทศไทยก้าวต่อไปของนวัตกรรมและความยั่งยืน จัดโดย สปริงนิวส์  โดย รมว.ดีอี ปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อ AI เปลี่ยนโลกขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างไร โดย  รมว.ดีอี กล่าวว่า  กระทรวงดีอีได้ดำเนินงานแผนการขับเคลื่อนกระทรวงดีอี ภายใต้แผนงาน “The Growth Engine of Thailand” ภายใต้แผนงานทั้ง 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. การเพิ่มขีดความสามารถด้านดิจิทัลในการสร้างข้อได้เปรียบทางการแข่งขันของประเทศ (Thailand Competitiveness)

2. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Safety & Security) และ

3. การเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัลของประเทศ (Human Capital)

“ทุกวันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าเมื่อตื่นเช้า หรือ ก่อนเข้านอน โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยที่ห้า ออกจากบ้านลืมกระเป๋าสตางค์ไม่จำเป็นต้องกลับไปเอา แต่ถ้าลืมมือถือหลายคนคิดหนักต้องกลับไปเอา เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องการเงิน เรื่องนัดหมาย และ สุขภาพ เทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าประเทศไทยปรับตัวไม่ทันไม่สามารถแข่งขันกับต่างชาติได้ ในยุคแพร่ระบาดโควิด เทคโนโลยีได้มาแทนที่วันนั้นเชื่อได้ว่าใช้ชีวิตคนอยู่ไม่ได้ ซื้อของต้องสั่งแกร๊ป ประชุมผ่านทางซูม ดังนั้น ดิจิทัลมีส่วนบทบาทยิ่ง” นายประเสริฐ กล่าว

นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ในปี 2567 กระทรวงดีอี    มีแผนยกระดับแผนปฏิบัติการ โดยในปีนี้ได้วาง  7  Flagships ดังนี้

1. Cloud First Policy ปฏิเสธไม่ได้คลาวด์เป็นเรื่องจำเป็น วางคลาวด์ให้เป็นระบบมีศูนย์กลางอยู่ที่จุดเดียว ที่ผ่านมาลดค่าใช้ให้ได้เหลือ 7,000 -8,000 ล้านบาทจากเดิมใช้ปีละ 1 หมื่นล้านบาท

2. AI Agenda สำหรับ  AI Agenda กระทรวงดีอี ได้วางโรดแมพเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน AI  ดังนี้

• National AI Service Platform แพลตฟอร์มรวมบริการด้าน AI บน GDCC

• พัฒนา Thai Large Language Model (Thai LLM) เป็น “โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สำหรับภาษาไทย”

• เตรียมพร้อมด้านจริยธรรม/กฎหมาย/สังคม (AI Ethics, Governance, Regulation) พัฒนาทักษะ AI

• Hackathon เสริมสร้างความรู้/ทักษะ AI สำหรับ SME และ ประชาชน

• การ Upskill/Reskill/Newskill ด้าน AI สำหรับบุคลากรทุกภาคส่วน

• เร่ง AI use case รัฐและเอกชน เช่น AI use case การพยากรณ์อากาศระยะปัจจุบันอัจฉริยะ ข้อมูลพยากรณ์กลุ่มฝนเชิงพื้นที่ระดับอำเภอ (ระยะ 3 ชั่วโมงข้างหน้า) บริเวณ 22 ลุ่มน้ำทั่วประเทศ และแผนที่เสี่ยงภัยสภาวะฝนตกหนักถึงหนักมาก

ประเสริฐ จันทรรวงทอง รมว.ดีอี

 

เริ่มแล้ว งานสัมมนา THAILAND 2024 TECH & SUSTAIN จัดโดยสปริงนิวส์

 

3. Cell Broadcast  ระบบเตือนภัย มีแผนตั้งใจให้เสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ระยะสั้นได้ทำงานร่วมกับโอเปอเรเตอร์เพื่อส่งข้อความเตือนภัยถึงผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่

4.แก้ปัญหาภัยออนไลน์ กระทรวงดีอี มีความคิดยกระดับความเข้มข้น วันนี้ กระทรวงดีอี ทำหน้าที่เป็นกองในการปฏิบัติการ เตรียมตั้ง กรมปราบปรามด้านไซเบอร์ทั้งหมด สถิติอายัติบัญชีมากกว่า 59,000 บัญชี และ ระงับเบอร์ต้องสงสัยกว่า 30,000 เบอร์ สิ่งที่ทำต่อไป ยกระดับ AOC 1441 ใช้ AI ช่วยตรวจจับวิเคราะห์ ประมวลผล ขยายผลกวาดล้าง บัญชีม้า และ บัญชีของม้า

5.1 อำเภอ 1 IT Man  ให้พัฒนาคนด้านดิจิทัล วันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง กระทรวงดีอี มีการทำเอ็มโอยู กับ ทางภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลดิจิทัลที่เกิดขึ้น การยกระดับขีดความสามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้

6. พัฒนากำลังคน

7.ยกระดับ Thailand Digital Competitiveness Ranking จากเดิมอยู่ในอันดับ 35 ปีนี้ขอขยับขึ้นมาอันดับที่ 33 เพราะในเอเชียประเทศไทยถูกจัดในอันดับที่ 3 เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

นอกจากนี้ รัฐบาลมีความพยายามผลักดัน บริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม  (Universal Service Obligation: USO) หรือโครงการ USO ซึ่งพื้นที่อินเทอร์เน็ต จำนวน 2 หมื่นจุด ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลยังไม่สามารถเข้าถึงได้ สิ่งเหล่านี้ต้องรีบดำเนินการ