รมว.ดีอี ลัดฟ้าหารือนโยบายบริหารจัดการ AI ในงาน MWC ที่สเปน

28 ก.พ. 2567 | 06:27 น.

รมว.ดีอี ลัดฟ้าหารือนโยบายบริหารจัดการ AI ในงาน Mobile World Congress 2024 เป็นการจัดประชุมเวทีชั้นนำระดับโลก ที่สเปน

นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะได้เข้าร่วมการประชุม GSMA Ministerial Programme ภายใต้งาน Mobile World Congress  2024 (MWC) ซึ่งเป็นการประชุมเวทีชั้นนำระดับโลกสำหรับผู้กำหนดนโยบายและผู้นำระดับโลกด้านโทรคมนาคม ณ นครบาร์เซโลนา ราชอาณาจักรสเปน 

 

 

โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีการหารือเรื่องปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่มีความรับผิดชอบตามแนวทางด้านจริยธรรม (Responsible AI: Following the ethical compass) พร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางการกำกับดูแลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในภาคโทรคมนาคมและภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการเชิงรุก เพื่อกำหนดแนวทางปฏิบัติด้านจริยธรรมของ AI ขององค์กร โดยได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นของการสร้างความร่วมมือกันในระบบนิเวศดิจิทัล เพื่อสร้างความมั่นใจว่า Generative AI ในอนาคตจะเป็นกลางและมีคุณค่าอย่างแท้จริงต่อสังคม  ซึ่งจำเป็นต้องมีข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สำหรับจัดทำมาตรฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถจัดการกับการความเสี่ยงด้านจริยธรรมได้ 

 รมว.ดีอี ลัดฟ้าหารือนโยบายบริหารจัดการ AI  ในงาน MWC ที่สเปน

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะ ได้หารือทวิภาคีกับผู้บริหารของ GSMA APAC  ถึงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ภายใต้นโยบายเครื่องยนต์ใหม่ของประเทศไทย “The Growth Engine of Thailand” ซึ่งผู้บริหาร GSMA ได้กล่าวชื่นชมความก้าวหน้าในการพัฒนาโครงข่าย 5G ในประเทศไทยที่เป็นระบบโทรคมนาคมอันดับ 1 ของภูมิภาคอาเซียน และสนใจที่จะร่วมจัดงาน Asia-Pacific 5G Summit ในประเทศไทย เพื่อสานต่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยี 5G ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และความร่วมมือด้านอื่นๆ ระหว่างกัน อาทิ นวัตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีและธรรมาภิบาล AI การแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศรวมถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และคณะ ยังได้เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองของการประชุม GSMA Ministerial Programme 2024 ช่วงเย็นกับผู้นำด้านดิจิทัลจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก อีกด้วย.