จับตาประชุมบอร์ด กสทช. ถกปม “ไตรรัตน์” อุทธรณ์ล้มสรรหาเลขาธิการ

19 ก.พ. 2567 | 05:36 น.

จับตาประชุมบอร์ด กสทช. วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ถกปม “ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล” ยื่นอุทธรณ์หลังมติบอร์ดเสียงข้างมาก 4:3 ไม่เห็นชอบกระบวนการสรรหา

จากกรณีที่ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. และ รองเลขาธิการ กสทช. ได้ส่งหนังสือยื่นอุทธรณ์ โดยทำบันทึกข้อความลงวันที่ 31 มกราคม 2567 เรื่องอุทธรณ์ มติ กสทช.ในการประชุม  กสทช.นัดพิเศษ ครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระที่ 5.1 เมื่อวันที่ 17 ม.ค.2567 โดยมติเสียงข้างมาก 4: 3 ไม่เห็นชอบกระบวนการสรรหาเลขาธิการ กสทช.

ทำให้ นายไตรรัตน์ ไม่ได้รับการคัดเลือก อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา บอร์ด กสทช. ยังไม่ได้พิจารณาเรื่องอุทธรณ์ของนายไตรรัตน์  เนื่องจากขั้นตอนการส่งหนังสือยังไม่ครบ 7 วัน จึงไม่ทันที่จะบรรจุไว้ในวาระที่จะพิจารณาในการประชุม

ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการบอร์ด กสทช. ได้มีระเบียบวาระประชุมบอร์ดทั้งสิ้น 6 วาระ

  • เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม
  • รับรองรายงานการประชุม 8 วาระ
  • เรื่องเสนอเพื่อทราบ 10 วาระ
  • เรื่องที่ค้างพิจารณา 21 วาระ
  • เรื่องเสนอพิจารณา  28 วาระ
  • เรื่องอื่นๆ 1 วาระ

รายละเอียดวาระประชุมบอร์ด กสทช. (คลิก)

 

อย่างไรก็ตาม ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

  • วาระที่ 5.12 เรื่องอุทธรณ์มติ กสทช.ในการประชุม กสทช.นัดพิเศษครั้งที่ 1/2567 ระเบียบวาระที่ 5.1 ประธาน กสทช. ซึ่งวาระนี้ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล ได้ทำบันทึกข้อความยื่นอุทธรณ์ ไปก่อนหน้านี้ ซึ่งในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 บอร์ด กสทช.จะนำมาพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ต้องรอผลประชุมในวันพรุ่งนี้.