svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กสทช.จ่อชงโครงการเทเลเฮลท์ มูลค่า 3,500 ล. เสนอบอร์ด 15 มี.ค.นี้

13 มีนาคม 2566

กสทช. จ่อชงโครงการเทเลเฮลท์มูลค่า 3,500 ล้านบาท เสนอบอร์ดไฟเขียว นำร่องติดตั้งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั่วประเทศจำนวน 1,000 แห่ง

ความคืบหน้าภายหลังจาก คณะอนุกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือ กทปส. ได้อนุมัติโครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า (Universal Telehealth Coverage : UTHC) หรือ เทเลเฮลท์  มูลค่า 3,500 ล้านบาท

ล่าสุดแหล่งข่าวสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับโครงการเทเลเฮลท์ ภายหลังจากคณะอนุกรรมการกองทุน กทปส.ผ่านความเห็นชอบไปแล้วนั้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช.จะนำโครงการดังกล่าวเสนอให้ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ หรือ บอร์ด กสทช.พิจารณา แต่จะผ่านความเห็นชอบในวันนั้นหรือไม่ขึ้นอยู่ในที่ประชุมเนื่องจากมีวาระพิจารณาจำนวน 30 เรื่อง

แหล่งข่าวยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  หาก บอร์ด กสทช.เห็นขอบในหลักการถัดจากนั้น กสทช. กำหนดทีโออาร์ เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อจัดหาระบบฯ และ  อุปกรณ์ทางการแพทย์โครงการประยุกต์ใช้งานบริการทางการแพทย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ชนบท (Telehealth)

สำหรับโครงการเทเลเฮลท์ เป็นโครงการนำร่องที่จะติดตั้งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ รพ.สต.ทั่วประเทศจำนวน 1,000 แห่ง โดยมอบหมายให้ อาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. เพื่อทำหน้าที่เชื่อมกับโรงพยาบาลอำเภอ และ โรงพยาบาลใหญ่ เป็นต้น โดยมุ่งเน้นติดตั้งในพื้นที่ห่างไกล โดยใช้อุปกรณ์โทรคมนาคมเชื่อมต่อสัญญาณทั้ง ไอแพด และ ไอโฟน โดยเชื่อมต่อสัญญาณด้วยระบบคลาวด์เซ็นเตอร์เชื่อมกับข้อมูลของกระทรวงสาธาณสุขแบบครบวงจร

“โครงการเทเลเฮลท์ ไม่ได้เกี่ยวในช่วงเลือกตั้ง เพราะว่า กองทุนกทปส.ได้ตั้งไว้เป็นงบประมาณในปี 66 เมื่อตั้งงบไว้แล้วโครงการไม่เดินหน้าจะถูกตั้งคำถาม”

 

เทเลเฮลท์ คือโครงการบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง (Universal Service Obligation:USO) ของสำนักงาน กสทช. ที่มีแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อมิติเชิงสังคม และ มีส่วนของระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุขด้วย.