svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

จีนพร้อมผลักดันให้ไทย เป็นฮับผลิตรถ EV ของอาเซียน

15 พฤศจิกายน 2566

“นฤมล ภิณโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้า” หารือทูตจีนประจำประเทศไทย เผย จีนพร้อมขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลักดันให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางของฐานการผลิตรถ EV ของอาเซียน 

ดร.นฤมล ภิณโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าเปิดเผยภายหลังต้อนรับและหารือกับนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตจีน ประจำประเทศไทย ในประเด็นความร่วมมือระหว่างไทยจีนซึ่งจีนถือว่าเป็นคู่ค้าประเทศสำคัญของไทย ซึ่งบริษัทจีนลงทุนในประเทศไทยเป็นอันดับ 1 และสินค้าไทยส่งออกไปยังประเทศจีนเป็นอันดับ 2

ผู้แทนการค้ากล่าวว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาสินค้าเกษตรเติบโตอย่างก้าวกระโดดในการส่งออกไปยังจีนโดยเฉพาะสินค้าเกษตรไทย ได้รับความนิยมถือเป็นที่ต้องการของประชาชนจีนเป็นอย่างมาก  โดยในวันนี้ได้หารือความร่วมมือในประเด็นต่างๆ เพื่อขยายโอกาสในทางธุรกิจร่วมกัน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

จีนพร้อมผลักดันให้ไทย เป็นฮับผลิตรถ EV ของอาเซียน

1.ขยายตลาดสินค้าเกษตรไปยังประเทศจีน และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าเกษตร จึงได้ริเริ่มให้มีการดำเนินงานร่วมระหว่างบริษัทลูกของ ปตท (GML) กับ อตก เพื่อให้มั่นใจในการส่งสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังจีน ซึ่งท่านทูตจีนก็พร้อมสนับสนุนและบอกว่าสินค้าเกษตรของไทยโดยเฉพาะผลไม้ เช่น ทุเรียนเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนจีนอย่างมาก ทั้งนี้ ความร่วมมือจากเส้นทางรถไฟ “ไทยลาวจีน” จะช่วยส่งเสริมและผลักดันสินค้าเกษตรไปถึงมือประชาชนจีนอย่างกว้างขวางและเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

2.ความร่วมมือในอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดตามนโยบายของท่านนายกฯเศรษฐา เช่น ผลักดันให้ไทยให้เป็นศูนย์กลางของฐานการผลิตรถ EV ของอาเซียน  ท่านทูตจีนได้แจ้งว่า ปัจจุบันภาคเอกชนที่ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าจีนได้ทยอยเข้ามาลงทุนในประเทศไทย ซึ่งรัฐบาลไทยพร้อมจะสนับสนุนให้เข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องและผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตรถ EV และสินค้าที่เกี่ยวโยงส่งออกสู่ตลาดในอาเซียนต่อไป

จีนพร้อมผลักดันให้ไทย เป็นฮับผลิตรถ EV ของอาเซียน

3.ความร่วมมือในการพัฒนาทุนมนุษย์ของไทย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานทักษะสูง ซึ่งท่านทูตจีนพร้อมยินดีสนับสนุน และแจ้งว่า ปัจจุบันทางจันก็มีการอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมรถไฟความเร็วสูงที่จังหวัดอยุธยา รวมทั้งมีการพัฒนาฝีมือแรงงานด้านดิจิตอลกับกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

“จากการหารือวันนี้กับท่านทูตจีนเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะขยายความร่วมมือกันผลักดันเศรษฐกิจของไทยและจีนให้เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน” ผู้แทนการค้า กล่าว