"อพท." ดัน “น่าน-สุโขทัย-กระบี่” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 โลก

14 ต.ค. 2566 | 01:09 น.

"อพท." ดัน “น่าน-สุโขทัย-กระบี่” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 โลก สะท้อนความร่วมมือจากทุกภาคส่วนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ เดินหน้าสู่เป้าหมายการเป็นแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานโลกแห่งแรกของอาเซียน

นาวาอากาศเอกอธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เปิดเผยว่า 3 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories 2023 ประจำปี 2566 

ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นโดยองค์กร Green Destinations องค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรพันธมิตร

สำหรับ 3 แหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวประกอบด้วย พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน ,พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ 

  • พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน (Nan Old City) ได้นำเสนอในประเด็นต้นแบบการจัดการขยะท่องเที่ยวด้วยกระบวนการทางสังคม (Social-function based waste management) 
     
  • พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีสัตว์รุกรานในเมืองเก่า สุโขทัย (Nature conservation for protecting cultural attraction: the case of invasive species in Mueang Kao, Sukhothai) 

"อพท." ดัน “น่าน-สุโขทัย-กระบี่” ขึ้นแท่นแหล่งท่องเที่ยว TOP 100 โลก

  • พื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน เพื่อปกป้องรักษาฐานทรัพยากรหลักด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (Community upstream-forest management for sustainable protection and maintenance of the main tourism resource base)

“อพท. สามารถยกระดับทั้ง 3 พื้นที่ให้เป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานสากล ได้รับเลือกเป็น 1 ในแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก ประจำปี 2566 ถือว่าเป็นความสำเร็จที่มีคุณค่าและเป็นต้นแบบให้แหล่งท่องเที่ยวของไทย เพราะเป็นเวทีที่มีประเทศต่างๆ จากทั่วโลกส่งแหล่งท่องเที่ยวเข้าประกวด อีกทั้งถือก้าวที่สำคัญให้มีการพัฒนาที่เข้มข้นยิ่งขึ้น” 

อย่างไรก็ดี การได้รับการประกาศให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories เป็นการค้นหา Good Practice ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรจัดการท่องเที่ยวทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง 
 

โดย อพท. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการทำงาน ที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ซึ่งจากการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกข้างต้น อพท. จึงเตรียมขยายผลและจัดทำคู่มือการนำแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน Green Destinations Standard เพื่อนำไปสู่ระบบการรับรอง Green Destinations Top 100 Stories อย่างเป็นระบบ

และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป