"อพท."รุกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ญี่ปุ่น

20 ก.ค. 2566 | 11:45 น.

"อพท."รุกแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ญี่ปุ่น ยกทัพผู้บริหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม เงิน ทอง ผ้าทอ และเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสุโขทัยเดินหน้าประสานความร่วมมือกันในอนาคต

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หรือ อพท. เปิดเผยว่า ผู้บริหารและผู้ประกอบการท้องถิ่นด้านงานหัตถกรรม เงิน ทอง ผ้าทอ และเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดสุโขทัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือถึงความร่วมมือกันในอนาคต เมืองสร้างสรรค์คานาซาว่า ประเทศญี่ปุ่น 

ซึ่งเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านหัตถกรรม และศิลปะพื้นบ้าน (Crafts and Folk Art) ของยูเนสโก

โดยมีการร่วมทำกิจกรรม workshop ณ Gold leaf sakuda งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านด้านการตกแต่งทองคำเปลวบนกล่องเครื่องประดับ Sakuda ซึ่งแปลว่า ธารทอง โดยเป็นสินค้าและกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ที่เกิดจากการเพิ่มมูลค่าจากทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น และสร้างรายได้แก่ชุมชนและประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ของ อพท. มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผู้ประกอบการในพื้นที่เมืองสร้างสรรค์ จังหวัดสุโขทัย ได้มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการในฐานะสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ 
 

ในการสร้างความร่วมมือระหว่างเมือง เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้ผู้ประกอบการ สามารถนำประสบการณ์และความรู้แนวทางปฏิบัติที่ดีนำไปพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบเมืองสร้างสรรค์ ก่อเกิดการยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวสู่สากล

อพท.มีเป้าหมายยกระดับจังหวัดสุโขทัยให้เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดการสร้างและกระจายรายได้ สู่ชุมชนและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น