กระทรวงอุตสาหกรรมถกโตโยต้าแก้ฝุ่น PM2.5 เร่งบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6

04 มิถุนายน 2566

กระทรวงอุตสาหกรรมถกโตโยต้าแก้ฝุ่น PM2.5 เร่งบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 หลังฝุ่น PM2.5 ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยมานาน โตโยต้าแนะควรมีการบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งานคู่ขนานไปด้วย

ดร.ณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ได้ดำเนินการหารือร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัดเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนคนไทยมาอย่างยาวนาน ด้วยการบังคับใช้มาตรฐานมลพิษไอเสียจากรถยนต์ 

ท้ังนี้ บริษัท โตโยต้าฯ ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่า ควรต้องมีมาตรการเสริมอีกหลายด้านควบคู่กันไป เช่น การบริหารจัดการรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน (End of Life Vehicles) มาตรการส่งเสริมให้ผู้ใช้รถยนต์เก่า (เช่น อายุมากกว่า 15 ปีขึ้นไป) เปลี่ยนมาเป็นรถยนต์สมัยใหม่ อย่างรถไฟฟ้า หรือรถยนต์ที่มีการปล่อยมลพิษน้อยลง

สำหรับมลพิษไอเสียรถยนต์นั้น เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัจจุบันประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานมลพิษยูโร 4 ซึ่งตามหลังประเทศสหภาพยุโรปที่บังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 มาแล้วอยู่กว่า 10 ปี 

กระทรวงอุตสาหกรรมถกโตโยต้าแก้ปัญหาฝุ่น PM2.5 เร่งบังคับใช้ยูโร 6

หากประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานมลพิษยูโร 6 เร็วขึ้น จะส่งผลให้มลพิษในบรรยากาศ รวมทั้งฝุ่น PM2.5 ลดลงมาก ปัญหาด้านสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจของคนไทยก็จะลดลงไปด้วย

นอกจากนี้การบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 ยังเป็นนโยบายชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยตามทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ของโลก ซึ่งมุ่งสู่รถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Sustainable Mobility) และเป็นการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอีกด้วย

อย่างไรก็ดี ประเทศไทยได้กำหนดให้มีการบังคับใช้มาตรฐานการปล่อยมลพิษเสียรถยนต์ยูโร 6 สำหรับรถยนต์เบนซินขนาดเล็กในปี 2568 และรถยนต์เบนซินขนาดใหญ่ รถยนต์ดีเซล ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ จะเริ่มบังคับใช้มาตรฐานยูโร 6 ในปี 2569