svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

CPF จัดเต็มงาน SX 2022 โชว์นวัตกรรมอาหาร-กระบวนการผลิตยั่งยืน

27 กันยายน 2565

ซีพีเอฟ นำนวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหารเพื่ออนาคต และบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน รวมทั้งนวัตกรรมในกระบวนการผลิต Smart Feed -Farm -Food ร่วมแสดงในงาน“ Sustainability Expo 2022 (SX2022)"

ผู้สื่อข่าวรายงาน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกิจกรรมและจัดนิทรรศการในงานมหกรรมด้านความยั่งยืน SX 2022 มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

CPF จัดเต็มงาน SX 2022 โชว์นวัตกรรมอาหาร-กระบวนการผลิตยั่งยืน

ภายในงานซีพีเอฟ ได้นำนวัตกรรมความยั่งยืนด้านอาหารเพื่ออนาคตและบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน (Innovative Product) รวมทั้งนวัตกรรมความยั่งยืนทางกระบวนการผลิต Smart Feed -Farm -Food (Innovative Process) ร่วมแสดง บริเวณ ชั้น G บูธ D14 และยังจัดเมนูเอาใจคนรักสุขภาพและรักษ์โลก ด้วยนวัตกรรมเนื้อจากพืช แบรนด์ Meat Zero ที่ชั้น LG บูธ S6 โดยในพิธีเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา เยี่ยมชมบูธซีพีเอฟ

ในปีนี้ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช MEAT ZERO ถือเป็นโซนไฮไลท์ โดยผลิตภัณฑ์ Meat Zero เป็นนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ ที่ได้รับคว้ารางวัล อาทิ รางวัล “สุดยอดรสชาติอาหารระดับโลก ประจำปี 2022” หรือ Superior Taste Award 2022 โดยสถาบันชั้นนำของโลก International Taste Institute ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม จากสินค้านักเก็ตและไส้เบอร์เกอร์รสกระเทียม รางวัล "THAIFEX-ANUGA Taste Innovation Show 2022" ในงาน Thaifex-Anuga World of Food Asia 2022 ด้วยนวัตกรรม PLANT-TEC เทคนิคการสร้างรสสัมผัสเสมือนเนื้อสัตว์จริง

CPF จัดเต็มงาน SX 2022 โชว์นวัตกรรมอาหาร-กระบวนการผลิตยั่งยืน

รางวัลชนะเลิศ BEST PLANT-BASED BRANDING จาก Root The Future Plant-Based Food Awards 2021 จากผลโหวตของผู้บริโภค และรางวัล "ผู้ส่งออกด้านนวัตกรรมอาหารแห่งปี 2021" (The Export Initiative of the Year - Food) จากเวที The Asian Export Awards 2021 จัดโดย Manufacturing Asia สื่อชั้นนำด้านการส่งออกระดับภูมิภาคเอเชีย

พร้อมกันนี้ ยังมีการจัดแสดงบรรจุภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน เป็นบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่สามารถอนำไปสู่การกระบวนรีไซเคิลได้ (Design for Recycling) ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน อาทิ การใช้บรรจุภัณฑ์จากโมโนพลาสติกที่ใช้พลาสติกชนิดเดียวกันทั้งหมด เพื่อให้ง่ายต่อการรีไซเคิล และลดปริมาณขยะฝังกลบ

 

นอกจากนี้ ซีพีเอฟได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์จากพลาสติกรีไซเคิล เช่น ถาดไข่ไก่สดที่มีสัดส่วนพลาสติกรีไซเคิล 80% และส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกอื่นๆ เช่น การใช้บรรจุภัณฑ์กระดาษสำหรับถาดไข่ไก่สดพรีเมี่ยมบางขนาด

 

สำหรับกิจกรรมบนเวที ในวันที่ 30 กันยายน เวลา 13.00-13.30 น. ซีพีเอฟ จะร่วมแบ่งปันประสบการณ์เส้นทางสู่การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน ตามเป้าหมาย SDG ข้อ 12 มุ่งส่งมอบผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำ และเน้นการจัดหาอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

CPF จัดเต็มงาน SX 2022 โชว์นวัตกรรมอาหาร-กระบวนการผลิตยั่งยืน

นอกจากนี้ บริเวณ ชั้น G บูธ D14 จัดแสดง Innovative Process เป็นการรวมนวัตกรรมด้านความยั่งยืนทางกระบวนการผลิต Smart Feed -Farm -Food อาทิ Green Factory ต้นแบบโรงงานแห่งอนาคต ซึ่งถูกออกแบบและก่อสร้างบนแนวคิดของอาคารประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการนำเสนอผ่านจอ Touch Screen แสดงระบบต่างๆ อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ที่ติดตั้งบนหลังคา (Rooftop Solar Cell) การผลิตพลังงานชีวภาพจากน้ำเสีย (Waste to Energy) การรีไซเคิลน้ำ (Water Recycle)

 

รวมทั้ง การนำเสนอ Carbon Footprint ที่มีการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุดตลอดห่วงโซ่อาหาร การใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต การยกเลิกการใช้ถ่านหิน 100 % สำหรับกิจการในประเทศไทย (Coal Free 2022) และการอนุรักษ์ธรรมชาติ ผ่านการฟื้นฟูป่าต้นน้ำและป่าชายเลน ซี่งทั้งนวัตกรรมอาหารเพื่ออนาคตและนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต มีส่วนสำคัญต่อการสนับสนุนเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ ในปี 2050 และสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ(SDGs)