"รมว.อุตสาหกรรม" เล็งปั้น “ฮาลาลฮับ” พื้นที่ SEC เจาะตะวันออกกลาง

19 ก.ย. 2566 | 03:48 น.

"รมว.อุตสาหกรรม" เล็งปั้น “ฮาลาลฮับ” พื้นที่ SEC เจาะตะวันออกกลาง เดินหน้าสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ พร้อมสั่ง สศอ. ร่วมส่งเสริม EV และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ตอบโจทย์พลังงานสะอาด

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯจะดำเนินการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลให้เป็นศูนย์กลางอาหารฮาลาลในภูมิภาค  (Halal Hub) 

โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor หรือ SEC) ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ทั้งยังมีอาณาเขตติดกับประเทศมาเลเซีย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่ และสามารถส่งออกไปยังกลุ่มประเทศตะวันออกกลางที่มีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจำชาติ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างมีทิศทางและสอดรับกับศักยภาพในแต่พื้นที่ จึงจำเป็นต้องเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมาย ไปสู่พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ประกอบการในพื้นที่ ทั้งยังมีส่วนช่วยกระตุ้นการลงทุนให้เพิ่มมากขึ้นในภาคอุตสาหกรรม 

นอกจากนี้ ยังได้เน้นย้ำให้ สศอ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานสะอาด การหาแนวทางเพื่อการส่งเสริม Soft Power ไทย

รมว.อุตสาหกรรม เล็งปั้น ฮาลาลฮับ พื้นที่ SEC เจาะตะวันออกกลาง

"กระทรวงอุตสาหกรรมโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม มีหน้าที่ชี้นำผู้ประกอบการ ให้เท่าทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของภาคเศรษฐกิจ ผ่านชุดข้อมูลที่ได้วิเคราะห์และนำเสนอต่อประชาชน" 
 
นางวรวรรณ ชิตอรุณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กล่าวว่า สศอ. ขานรับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม สร้างเศรษฐกิจนำอุตสาหกรรม โดยจะเร่งชี้เป้าอุตสาหกรรมเป้าหมายทั้งอุตสาหกรรม S-Curve และ New S-Curve ให้เกิดการผลักดันอย่างต่อเนื่อง การยกระดับอุตสาหกรรมเกษตรให้มีศักยภาพ รวมทั้งการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานหมุนเวียน 
 

สำหรับการพัฒนาการดำเนินงาน สศอ. จะนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้การกระบวนการทำงาน โดยใช้ระบบ iSingleForm เป็นระบบการรายงานเดียว ทั้งการให้บริการ Eco Sticker สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 

รวมถึงมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทาง Platform ต่าง ๆ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้สามารถนำข้อมูล ข่าวสาร มาใช้ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม พร้อมเตรียมยกระดับการดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อนำพาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตสาหกรรมสำคัญระดับสากล ภายใน 4 ปี