กนอ.รับลูก"รมว.อุตสาหกรรม"รุกสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนดูดเงินเข้าไทย

11 ก.ย. 2566 | 05:49 น.

กนอ.รับลูก"รมว.อุตสาหกรรม"รุกสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนดูดเงินเข้าไทย เดินหน้าพัฒนาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม ให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ เชื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมาก

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.จะดำเนินการพัฒนาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นและให้ข้อมูลด้านสิทธิประโยชน์ และการอำนวยความสะดวกที่จะได้รับในการลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 

ทั้งนี้ กนอ.จะหารือกับผู้รับผิดชอบต่อไป เพื่อยกระดับภารกิจที่ดำเนินการอยู่แล้วให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย มุ่งสร้างความเชื่อมั่นและตอบโจทย์ความต้องการของนักลงทุนมากที่สุด โดยเน้นการอำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนทุกขั้นตอน ตั้งแต่การให้คำปรึกษาด้านการตลาดและการลงทุน  การหาคู่ค้า การเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการลงทุน การขอรับสิทธิประโยชน์ การขออนุญาตประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม การขออนุญาตก่อสร้างโรงงาน 


 

โดยได้ดำเนินการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาให้เร็วขึ้น รวมถึงการพัฒนาแรงงานในนิคมอุตสาหกรรม เพื่อให้มีทักษะและความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการของผู้ประกอบการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมและการจัดหาแรงงานให้กับผู้ประกอบการ

กนอ.รับลูก"รมว.อุตสาหกรรม"รุกสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนดูดเงินเข้าไทย

อย่างไรก็ดี เชื่อว่าสิทธิประโยชน์และการอำนวยความสะดวกที่ กนอ.ให้กับนักลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment : FDI) ให้เข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น โดยจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตได้อย่างมาก ซึ่งเป็นการตอกย้ำศักยภาพการลงทุนภายใต้ความเชื่อมั่นลงทุนในไทย ลงทุนในนิคมอุตสาหกรรม โดยเฉพาะพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือีอีซี (EEC)"

สำหรับความพร้อมของนิคมอุตสาหกรรมใน EEC มีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ดีและมีคุณภาพสูงในภูมิภาค ทั้งถนน ท่าเรือ สนามบิน นิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่รองรับการลงทุน และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล รวมทั้งระบบห่วงโซ่อุปทานที่ครบวงจรสามารถรองรับอุตสาหกรรมหลักๆ ได้ ทั้งอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ หรืออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์
 

นายวีริศ กล่าวอีกว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของนางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง โดย รมว. อุตสาหกรรม ได้ย้ำถึงภารกิจเร่งด่วนที่ต้องทำทันทีภายใน 3 เดือน โดยเฉพาะแนวทางสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม่และอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพ รวมถึงการขับเคลื่อนระเบียงเศรษฐกิจพิเศษขยายไปสู่ 4 ภาคของประเทศ 

"รมว.อุตสาหกรรมต้องการเห็นกระทรวงฯมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมการลงทุนให้แก่ผู้ประกอบการ ลดขั้นตอนการติดต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชน"