บอร์ด กฟผ. ยันเสนอชื่อ “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ขึ้นแท่น "ผู้ว่าฯ กฟผ."

22 ก.พ. 2567 | 01:19 น.

บอร์ด กฟผ. ยันเสนอชื่อ “เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ขึ้นแท่น "ผู้ว่าฯ กฟผ." แทนบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร เตรียมส่งต่อกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล นำเข้าสู่ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในการประชุมครั้งที่ 1/2567 มีมติเห็นชอบการยืนยันเสนอชื่อให้ นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ รองผู้ว่าการประจำสำนักผู้ว่าการ ปฏิบัติงานที่บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

เข้ารับตำแหน่ง "ผู้ว่าฯ กฟผ." ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการเสนอ สืบแทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 
 

โดยขั้นตอนจากนี้ กฟผ. จะนำเสนอกระทรวงพลังงาน และรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแล เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

บอร์ด กฟผ. ยันเสนอชื่อ“เทพรัตน์ เทพพิทักษ์” ขึ้นแท่น "ผู้ว่าฯ กฟผ."

แหล่งข่าวจาก กฟผ. กล่าวยอมรับว่า ที่ผ่านมาหลังจากบอร์ดชุดเก่าได้ลาออกไปทั้งชุดเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2566 พร้อมกับมีผู้บริหารเกษียณอายุงานในหลายส่วน ดังนั้น การดำเนินงานภายในจึงไม่ราบรื่นตามไปด้วย โดยเฉพาะการปรับตำแหน่งต่าง ๆ เนื่องจากกระบวนการแต่งตั้งผู้บริหารภายในยังต้องอาศัยอำนาจของผู้ว่าฯ มาอนุมัติ พร้อมมอบนโยบายทิศทางการดำเนินงาน

นอกจากนี้ ยังมีโครงการขนาดใหญ่ที่ต้องมีการลงทุนในวงเงินที่สูงจะต้องได้รับการอนุมัติโดยบอร์ด กฟผ. ก็ต้องชะลอไปด้วย เป็นต้น

"ความล่าช้าของการจัดตั้งบอร์ด กฟผ. ชุดใหม่ หลังจากที่บอร์ด กฟผ. ชุดเดิมได้ลาออกไปทั้งชุดกระทบกับการขออนุมัติหลายโครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการลงทุน ซึ่งเป็นอำนาจของบอร์ด กฟผ. ที่จะต้องอนุมัติโครงการและเสนอเข้าที่ประชุมครม. เพื่อของบประมาณมาดำเนินโครงการ"