มูลนิธิอาสารักษาดินแดน จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระพันปีหลวง

30 ต.ค. 2565 | 07:14 น.

“อุบลศักดิ์” แจ้งข่าวมูลนิธิอาสารักษาดินแดน จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระพันปีหลวง ครอบรอบ 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 วันที่ 29 พ.ย. ณ ฟลอร่า วิลล์ แอนด์ คันทรีคลับ (ชวนชื่น) จังปทุมธานี

นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช รองประธานกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ”  ทางมูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทย และสำนักอำนวยการกองอาสารักษาตินแดน กรมการปกครอง กำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล มูลนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

 

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระพันปีหลวง

 

ในการนี้ เพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นกียรติแก่มูสนิธิอาสารักษาดินแดน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จึงขอพระรางทานถ้วยรางวัล 1 ถ้วยสำหรับทีมผู้ขนะการแข่งขัน และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญอักษรพระนามาภิไธย ส.ก.ประดิษฐานบนถ้วยรางวัล กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิอาสารักษาดินแดนฯ ในการสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ในกรณีเจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือประสบภัยพิบัติต่างๆ และการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

 

 

รวมทั้งการจัดหาสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพเพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและครอบครัว โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการแช่งขันฯ จะได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย โดยคณะกรรมการฯ ได้กำหนดจัดแข่งขันขึ้นในวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ณ พลอร่า วิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันรี คลับ (ชวนชื่น) อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานีในภาคเข้า Shot Gun เวลา 06.30 น. ภาคบ่าย Shot Gun เวลา 1230 น.

 

มูลนิธิอาสารักษาดินแดน จัดกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระพันปีหลวง

ในการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลครั้งนี้ กำหนดจัดให้มีงานแถลงข่าว ในวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น.ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมิโด้ ถนนประดิพัทธ์ แขงพญาไท เขพญาท กรุงทพมหานคร โดยมี นายกองเอก เปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัชรองประธานกรมการมูลนิธิฯ และประธานกรรมการอำนวยการจัดการแข่งชัน ร่วมกับ นายกองเอก สมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ และ นายหมวดตรี ไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานจัดการแข่งชัน และคณะ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้สื่อข่าวที่สนใจ เข้าร่วมงานแถลงข่าว ตามวันวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างตัน