สรุป "ผลเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทย" คนใหม่ "มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ" ผงาด

08 ก.พ. 2567 | 10:38 น.

สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย สรุปผลการเลือกตั้งนายกฯคนใหม่ "มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ" พร้อมเผยผลการลงคะแนนในการเลือกอุปนายกฯและกรรมการกลาง เช็คบทสรุปทั้งหมดที่นี่

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ ได้จัดประชุมใหญ่ วิสามัญ เพื่อการเลือกตั้ง นายกสมาคมฯ, อุปนายกฯ และ กรรมการกลาง ในวาระการดำรงตำแหน่ง 2567-2571 โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง สมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ ประกอบไปด้วย 


1. นายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะกรรมการ
2. พลโท กิตติยุทธ กิตติยุทธโยธิน  รองประธาน
3. นายกฤตเมต  เอ่งฉ้วนธาดา กรรมการ
4. นายสิทธิพร  เศวภายน กรรมการ 
5. พลโท ศานิต สร้างสมวงษ์ เลขานุการ

 เลือกตั้ง นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยฯ

 

ตำแหน่ง นายกสมาคมฯ (1 ตำแหน่ง) ผลการลงคะแนนจากสโมสรสมาชิกทั้งหมด 73 สโมสร มีดังนี้

 • ลำดับที่ 1  นางนวลพรรณ ล่ำซำ 68 คะแนน  (นายกฯสมาคมคนใหม่)
 • หมายเลข 2 นายวรงค์ ทิวทัศน์ 2 คะแนน  
 • หมายเลข 4 นายธนศักดิ์ สุระประเสริฐ 1 คะแนน 
 • หมายเลข 3 นายพยุริน งามพริ้ง 0 คะแนน  
 • หมายเลข 5 นายคมกฤช นภาลัย 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 1
บัตรเสีย 1

 

 "มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ" นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ตำแหน่ง อุปนายก (5 ตำแหน่ง)

 • ลำดับที่ 1 นายอรรณพ สิงห์โตทอง 69 คะแนน 
 • ลำดับที่ 2 นายอดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ 68 คะแนน 
 • ลำดับที่ 3 ดร.ชาญวิทย์ ผลชีวิน 68 คะแนน 
 • ลำดับที่ 4 นายวิลักษณ์ โหลทอง 67 คะแนน 
 • ลำดับที่ 5 นายปวิณ ภิรมย์ภักดี 66 คะแนน 
 • หมายเลข 6 นายยรรยง อัครจินดานนท์ 4 คะแนน 
 • หมายเลข 11 นายเฉลิมวุฒิ สง่าพล 3 คะแนน 
 • หมายเลข 7 นายอนุชิต กุลวานิช 2 คะแนน 
 • หมายเลข 8 นายคุณาชา ไชยชุมพร 2 คะแนน 
 • หมายเลข 14 นายสินาท เฮงสุวนิช 2 คะแนน 
 • หมายเลข 15 นายปรีชา ศรีเขียวพงษ์ 1 คะแนน 
 • หมายเลข 16 นายยุทธนา ก้อนทอง 1 คะแนน 
 • หมายเลข 17 นายสมนึก ทองแก้ว 1 คะแนน 
 • หมายเลข 18 นายอัคคะไกร มหาศรี 1 คะแนน
 • หมายเลข 9 นายชัยวัฒน์ แก้วผลึก 0 คะแนน 
 • หมายเลข 10 นายรักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์ 0 คะแนน 
 • หมายเลข 12 นายชัยกร ชัยมงคลยศ 0 คะแนน 
 • หมายเลข 13 นายสุโชค เลิศวัฒนาโกเมศ 0 คะแนน 

บัตรเสีย 1 
 

ตำแหน่ง อุปนายก

ผลการเลือกตั้ง ตำแหน่ง  กรรมการกลาง (13 ตำแหน่ง )

 • ลำดับที่ 1 นางสาวกฤษยา ภู่มงคลสุริยา 66 คะแนน 
 • ลำดับที่ 2 นาวาอากาศเอก ปิยะพงษ์ ผิวอ่อน 66 คะแนน  
 • ลำดับที่ 3 พ.ต.ท. มล. กิติบดี ประวิตร 66 คะแนน 
 • ลำดับที่ 4 พลตำรวจโท สำราญ นวลมา 65 คะแนน 
 • ลำดับที่ 5 นาวาโท นพ. พรเทพ ม้ามณี 65 คะแนน 
 • ลำดับที่ 6 นายมิตติ ติยะไพรัช 65 คะแนน 
 • ลำดับที่ 7 นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล 64 คะแนน 
 • ลำดับที่ 8 นายประมูลชัย นพสุวรรณวงศ์ 64 คะแนน 
 • ลำดับที่ 9 นายทรงเกียรติ ลิ้มอรุณรักษ์ 64 คะแนน 
 • ลำดับที่ 10 ดร.นภัสนันท์ พรรณนิภา 63 คะแนน 
 • ลำดับที่ 11 นายธนวัชร นิติกาญจนา 63 คะแนน 
 • ลำดับที่ 12 นายอนุรุทธิ์ นาคาศัย 63 คะแนน 
 • ลำดับที่ 13 นายกุดั่น สุขุมานนท์ 62 คะแนน 
 • หมายเลข 37 นายเทิดศักดิ์ ใจมั่น 5 คะแนน 
 • หมายเลข 16 ผศ.ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง 4 คะแนน 
 • หมายเลข 19 ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ 4 คะแนน 
 • หมายเลข 21 ดร.พิทักษ์ชน โชติกมลพงศ์ 4 คะแนน 
 • หมายเลข 14 นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ 3 คะแนน 
 • หมายเลข 15 นายวิศิษฐ์ กาญจโนภาศ 3 คะแนน 
 • หมายเลข 18 นายนภดล ร่มโพธิ์ 3 คะแนน 
 • หมายเลข 39 นายภานพ ใจเกื้อ 3 คะแนน 
 • หมายเลข 17 นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร 2 คะแนน 
 • หมายเลข 20 นายดิฏฐชัย จันทร์คุณา 2 คะแนน 
 • หมายเลข 23 นางสาววรัญรดา ชยะกฤตย์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 26 นายพีรพล เอื้ออารียกูล 2 คะแนน
 • หมายเลข 28 นายวรเดช ภูประไพ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 31 นายโกสินทร์ อัตตโนรักษ์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 34 นางสาวสุรีวงษ์ นามวงษ์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 40 นายปารุส สุระประเสริฐ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 41 นายชัยพร ออฟูวงศ์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 43 นายสาวิน จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 44 นายยุทธนา ทวีสรรพสุข 2 คะแนน 
 • หมายเลข 45 นายสุรเชษฐ์ จรัสเพชรานันท์ 2 คะแนน 
 • หมายเลข 22 นางสาวนิษฐา ชยะกฤตย์ 1 คะแนน 
 • หมายเลข 35 นายรุ่งรัฐ จิตตการ 1 คะแนน 
 • หมายเลข 36 นายอภิชาติ จันทร์หอม 1 คะแนน 
 • หมายเลข 38 นายไพศาล ชโนวรรณ 1 คะแนน 
 • หมายเลข 42 นายนันทพล ชูเวสศิริพร 1 คะแนน 
 • หมายเลข 46 นายบุญพบ ประพฤติ 1 คะแนน
 • หมายเลข 24 นายประสิทธิ์ แจ้งถิ่นป่า 0 คะแนน 
 • หมายเลข 25 นายณัชฐพงศ์ มูฮำหมัด 0 คะแนน 
 • หมายเลข 27 นายพรชัย พยนต์ภาค 0 คะแนน 
 • หมายเลข 29 นายพิชัย คงศรี 0 คะแนน 
 • หมายเลข 30 นายเชิดชัย สุวรรณนัง 0 คะแนน 
 • หมายเลข 32 นายกณิศ สงวนวงศ์ 0 คะแนน 
 • หมายเลข 33 นายรุ่งวิทย์ แจ้งสว่าง 0 คะแนน 

ไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 
บัตรเสีย 1

กรรมการกลาง

 

โดยหลังจากนี้ เลขาธิการ จะดำเนินการจดทะเบียนต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่มีการเลือกตั้ง เป็นไปตามพระราชบัญญัติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไป

พล.ต.อ. ดร.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ร่วมยินดีกับ มาดามแป้ง นวลพรรณ ล่ำซำ

 

ที่มาข้อมูล-ภาพ 

 • สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
 • Madam Pang - มาดามแป้ง - นวลพรรณ ล่ำซำ