UOB นำงานศิลปะ สร้างและส่งต่อโอกาสเยาวชนด้อยโอกาส

08 ม.ค. 2566 | 05:45 น.

ยูโอบี ประเทศไทย ชูงานศิลปะ สร้างความเชื่อมต่อการช่วยเหลือเยาวชน จับมือน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วไทยสร้างสรรค์ศิลปะบนรองเท้าผ้าคู่พิเศษร่วมมกับจิตอาสายูโอบี ส่งต่อให้เพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างไกล

ผู้สื่อข่าวรายงาน ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ชวนน้องๆ จากโรงเรียนสอนคนตาบอด 11 แห่งทั่วประเทศต่อยอดโครงการ UOB Please Touch หรือ โครงการกรุณาสัมผัส โดยธนาคารยูโอบี สร้างสรรค์รองเท้ากีฬาคู่พิเศษที่มีเพียงคู่เดียวในโลก ร่วมกับพี่ๆ อาสายูโอบี 132 คน สร้างงานศิลปะบนผืนรองเท้าผ้าใบ เพื่อนำส่งต่อให้น้องๆ ที่ขาดแคลนได้สวมใส่ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และวิ่งเล่นได้อย่างอิสระปลอดภัย โดยยูโอบี ได้มอบกล่องศิลปะ UOB Please Touch Art Box ให้แก่นักเรียนที่มีความบกพร่องด้านการเห็นมากกว่า 600 คนในโรงเรียนสอนคนตาบอด 11 แห่งทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ศิลปะในการสร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการทั้งในห้องเรียนวิชาศิลปะที่โรงเรียนและที่บ้าน 

UOB นำงานศิลปะ สร้างและส่งต่อโอกาสเยาวชนด้อยโอกาส

โครงการ UOB Please Touch หรือ โครงการกรุณาสัมผัส โดยธนาคารยูโอบี มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนเข้าถึงศิลปะโดยไม่จำกัดรูปแบบ รวมถึงผู้พิการทางสายตามาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่ปี 2558 กระทั่งโควิดก็ไม่อาจหยุดการเรียนรู้และสร้างสรรค์ศิลปะของเด็กแม้ไม่สามารถไปโรงเรียนได้ หรือแม้แต่ข้อจำกัดด้านการมองเห็น ไม่เป็นอุปสรรคต่อจินตนาการของเด็กๆ 

เด็กๆ ได้ใช้จินตนาการต่อยอดการสร้างสรรค์ “ศิลปะบนรองเท้าผ้าใบ” ด้วยการเพ้นต์รองเท้าผ้าใบ 1 ข้างและจับคู่กับอีกข้างที่เพ้นต์โดยพี่ๆ อาสายูโอบี เพื่อส่งต่อให้กับเพื่อนๆ ในพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ที่ขาดแคลนรองเท้าสำหรับใส่ไปโรงเรียนและเล่นกีฬา

UOB นำงานศิลปะ สร้างและส่งต่อโอกาสเยาวชนด้อยโอกาส

ยูโอบี ได้นำรองเท้าคู่พิเศษ ส่งต่อให้กับเด็กๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีนักเรียนทั้งหมด 160 คน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเด็กไม่มีสถานะทางทะเบียน เด็กๆ เหล่านี้วิ่งและทำกิจกรรมทั้งหมดด้วยเท้าเปล่า 100% การส่งมอบรองเท้าคู่พิเศษ ทำให้เด็กๆ ได้วิ่งเล่นอย่างปลอดภัย และอาจจะเป็นโอกาสสร้างนักกีฬาช้างเผือกในอนาคต

นอกจากนี้ ยูโอบี ยังส่งมอบรองเท้าผ้าใบคู่พิเศษให้กับ น้องๆ ในโรงเรียนบ้านแม่ลานคำ และโรงเรียนบ้านสบแม่รวม ซึ่งโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลเหล่านี้ ยังต้องการการสนับสนุนในด้านอาหารกลางวัน นมโรงเรียน และอื่นๆ ผู้ที่ต้องการร่วมส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับเด็กๆ สามารถติดต่อศูนย์การเรียนรู้ไร่ส้มวิทยา อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ได้โดยตรง 

UOB นำงานศิลปะ สร้างและส่งต่อโอกาสเยาวชนด้อยโอกาส