ยูโอบี ปั้นผู้นำรุ่นใหม่ เสริมทักษะสร้างโอกาสโตระดับภูมิภาค

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
24 พ.ย. 2564 เวลา 8:32 น. 36

ยูโอบี เปิดโปรเจค UOB Management Associate คัดคนรุ่นใหม่เข้าคอร์ส ฝึกทำงานจริง สร้างทักษะแบบครบวงจร 18 เดือน พร้อมเปิดโอกาสเติบโตระดับภูมิภาค

นางสาวศศิวิมล อารยวัฒนาพงษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคล ธนาคาร ยูโอบี ประเทศไทย เปิดเผยว่า ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย เปิดรับคนรุ่นใหม่สมัครเข้าร่วมโครงการ UOB Management Associate ประจำปี2564 ซึ่งจัดต่อเนื่องกันเป็นปีที่ 17 เพื่อสร้างแพลตฟอร์มในการเตรียมผู้นำรุ่นใหม่ 

 

เสริมทักษะการทำงานจากการลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ พร้อมขยายโอกาสเริ่มต้นอาชีพการทำงานสายธนาคารในระดับภูมิภาค

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น Management Associate หรือ MA จะได้เรียนรู้แนวทางการทำงานอย่างรอบด้านทั้งหน่วยงานส่วนธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนของธนาคาร ครอบคลุมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน 

 

และยังจะได้รับมอบหมายความรับผิดชอบที่สำคัญ พร้อมเรียนรู้การแก้ไขปัญหาต่างๆ ในสถานการณ์จริง เพื่อศึกษาขั้นตอนการทำงานแบบตั้งแต่ต้นจนจบ โดยมีพนักงานระดับอาวุโสเป็นพี่เลี้ยงและโค้ชให้คำปรึกษา พร้อมยังได้หมุนเวียนไปทำงานในหลายๆ หน่วยงานที่มีความสนใจเพื่อเรียนรู้จากหน่วยงานต่างๆ

นางสาวศศิวิมล กล่าวว่า องค์กรที่คนทำงานรุ่นใหม่อยากร่วมงานด้วย ต้องเป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับพนักงานและมอบโอกาสให้พวกเขาสามารถมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการเติบโตขององค์กร รวมถึงส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคม 

 

คนรุ่นใหม่ต้องการแสดงออกถึงศักยภาพและสร้างผลงานอันโดดเด่นเป็นที่จดจำ เพื่อที่พวกเขาจะสามารถภาคภูมิใจในองค์กร ซึ่งเป็นการตอกย้ำค่านิยมของ ยูโอบี ได้แก่ คุณธรรม (Honour) สร้างสรรค์ (Enterprise) เป็นหนึ่งเดียว(Unity) และมุ่งมั่น (Commitment) ผลักดันให้เราพัฒนาและมองหาแนวทางที่เหมาะสม เพื่อปูทางสร้างอนาคต ร่วมทำงานเป็นทีมเดียวกันสู่ความสำเร็จในระยะยาว 

 

สำหรับโครงการ Management Associate เป็นแพลตฟอร์มที่จะช่วยเพิ่มพูนทักษะหลากหลายด้าน และมีการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างรุ่นพี่ MA กับผู้เข้าร่วมโครงการ พร้อมสร้างการเติบโตในระดับภูมิภาค ด้วยการทำงานในรูปแบบโปรเจค และมีโอกาสหมุนเวียนไปทำงานที่ยูโอบี ประเทศสิงคโปร์ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนไปทำงานในประเทศอื่นๆ อีกด้วย

 

ที่ผ่านมา พนักงานในโครงการ UOB Management Associate ของธนาคารยูโอบี ประเทศไทย มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และก้าวสู่บทบาทผู้นำในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการหรือตำแหน่งที่สูงกว่า ของจำนวนพนักงาน MA ทั้งหมดสูง ถึง 30% ส่งผลให้โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมในกลุ่มคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งปี 2563 ที่ผ่านมา พบว่ามีผู้สมัครเข้าโครงการในประเทศไทยมากกว่า 3,000 คน

 

โครงการ UOB Management Associate เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้:

• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท

• มีประสบการณ์การทำงานไม่เกิน 2 ปี

• มีประวัติผลงานหรือเคยทำงานที่มีบทบาทผู้นำในสถานศึกษาหรือที่ทำงาน

• สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก

 

 

สำหรับขั้นตอนการคัดเลือก ผู้สมัครจะผ่านการประเมินออนไลน์ พร้อมเข้าร่วมสอบสัมภาษณ์กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เริ่มงานที่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ในเดือนกรกฎาคม2565 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครร่วมโครงการผ่านทาง UOB Website, UOB LinkedIn  

แท็กที่เกี่ยวข้อง