“วันเฉลิมพระชนมพรรษา”วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผ่านออนไลน์28ก.ค.นี้

27 ก.ค. 2564 เวลา 3:18 น. 56

กระทรวงวัฒนธรรมรวมพลังวัฒนธรรมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เน้นจัดกิจกรรมรูปแบบออนไลน์

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย รวมทั้งสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของไทย

 

วธ.จึงได้ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชนและเครือข่ายทางศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

 

เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนักในพระมหา กรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรชาวไทยและความเจริญก้าวหน้าของประเทศ

 

วธ.ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ซึ่งเน้นจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากขณะนี้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

 

โดยหน่วยงานต่างๆ สังกัดวธ.จัดตกแต่งสถานที่ประดับธงชาติ คู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมเครื่องราชสักการะ  ซึ่งในส่วนกลางได้จัดพิธีเจริญนวัคคหายุสมธัมม์และพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร รวมถึงการลงนามถวายพระพรออนไลน์ที่เว็บไซต์  www.royaloffice.th คลิ๊ก ระหว่างวันที่ 23-29 กรกฎาคม 2564

 

“วันเฉลิมพระชนมพรรษา”วธ.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติผ่านออนไลน์28ก.ค.นี้

 

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขณะเดียวกันในส่วนภูมิภาคจัดกิจกรรม เช่น พิธีเจริญพระพุทธมนต์ นิทรรศการ กิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมมิติทางศาสนาอีกด้วย

 

นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์ข่าว “พระราชกรณียกิจเดือนนี้ในอดีตทางยูทูปและเฟซบุ๊ก เพจหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 และกิจกรรมการแสดงพื้นบ้านโดยศิลปินพื้นบ้านและการแสดงทางวัฒนธรรมโดยเยาวชนคนสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ

 

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2564 รับชมได้ทางสื่อออนไลน์ สถานีวัฒนธรรมของกรมส่งเสริมวัฒนธรรม รับชมได้ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2564  นิทรรศการ(ออนไลน์) “ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน”ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2564

ช่างศิลป์ไทยเทิดไท้องค์ราชัน

 

ผ่านเฟซบุ๊ก เพจสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร และนิทรรศการ (ออนไลน์) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าชมได้ที่เว็บไซต์กรมศิลปากร และสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

 

กิจกรรมประกวดภาพ “หนึ่งภาพในดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน” นักเรียน นักศึกษาและประชาชนสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ตลอดเดือนกรกฎาคม ดูข้อมูลรายละเอียดกิจกรรมประกวดได้ที่เฟซบุ๊ก เพจหอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง