วิศวฯ จุฬาฯ  เริ่มแล้ว ใช้แอปฯ ลดโลกร้อน ลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน

04 ธ.ค. 2566 | 04:35 น.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) ลงพื้นที่เชิญชวน นิสิต อาจารย์ และบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน CFiD (Carbon Footprint in Daily life) เพื่อลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมประจำวันของตนเองมุ่งสู่เป้าหมาย Carbon Neutrality และ Net Zero

นำทีมโดย ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ลงพื้นที่ด้วยตัวเอง เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการลดโลกร้อน และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมประจำวัน บริเวณตลาดนัดจุฬาฯ ณ ศาลาพระเกี้ยว

 

วิศวฯ จุฬาฯ  เริ่มแล้ว ใช้แอปฯ ลดโลกร้อน ลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน

 

ซึ่งการช่วยการลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน ถือเป็นเรื่องเร่งด่วน และประชาคมโลกให้ความสนใจ เช่นเดียวกัน กับชาวจุฬาลงกรณ์ ที่ให้ความสนใจร่วมภารกิจรักษ์โลก ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “CFiD” (Carbon Footprint in Daily life) ชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นบันทึกและติดตามคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากกิจกรรมในชีวิตประจำวัน เพื่อส่งเสริมการปรับพฤติกรรมนำไปสู่เป้าหมายการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในกิจกรรมประจำวันที่เชื่อมโยงไปกับภารกิจมุ่งลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ภายในองค์กรจนบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของประเทศไทยต่อไป

 

วิศวฯ จุฬาฯ  เริ่มแล้ว ใช้แอปฯ ลดโลกร้อน ลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน

 

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล คณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า “แอปพลิเคชัน CFiD เป็นนวัตกรรมที่เราพัฒนาและสร้างสรรค์ขึ้นโดยเป็นความสำเร็จอีกขั้นจากสถาบันคาร์บอนเพื่อความยั่งยืน (CBiS) เราใช้เผยแพร่องค์ความรู้ สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในชีวิตประจำวันให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ให้เขาได้ตระหนักถึงความรับผิดชอบที่ทุกคนต้องมีต่อสังคมและโลกทั้งในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint) โดยเราจะวัดผลกระทบจากกิจกรรมทั้งหลายในชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งที่เราทราบและไม่เคยทราบมาก่อน ซึ่งเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ว

 

วิศวฯ จุฬาฯ  เริ่มแล้ว ใช้แอปฯ ลดโลกร้อน ลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน

 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ได้ประกาศเจตจำนงออกไปแล้วว่าเราพร้อมมุ่งสู่ Carbon Neutrality ในปี 2040 และ Net Zero ในปี 2050 ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยเตรียมความพร้อมให้กับประชาคมจุฬาฯ ทุกวัย ให้ได้รู้จัก ให้ได้เข้าใจ และให้ถึงพร้อมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้กับคนไทยพร้อมสู้โลกเดือดไปกับพวกเราชาววิศวฯ จุฬาฯ

 

วิศวฯ จุฬาฯ  เริ่มแล้ว ใช้แอปฯ ลดโลกร้อน ลดการใช้คาร์บอนในชีวิตประจำวัน

 

สำหรับผู้ที่สนใจมุ่งสู่ Net Zero ไปด้วยกันง่าย ๆ เพียงดาวน์โหลด “CFiD” ได้แล้ววันนี้ สแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงค์ด้านล่างนี้ระบบ iOS : Carbon Footprint in Daily life ระบบ Android : Carbon Footprint in Daily life