svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

NPS มุ่งสู่พลังงานสะอาด เริ่ม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 60 MW 

21 พฤศจิกายน 2566

NPS มุ่งสู่พลังงานสะอาด เริ่ม COD โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 60 MW หนุนนโยบายรัฐบาลผลักดันให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-zero GHG emission) ภายในปี 2608

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ NPS ผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าและไอน้ำเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ หรือ Floating Solar Farm ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย จ.ปราจีนบุรี จำนวน 3 เฟส กำลังผลิตรวม 150 MW เริ่มจ่ายไฟเชิงพาณิชย์(COD) 2เฟส แรก แล้ว 60 MW หนุนนโยบายรัฐบาลผลักดันให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานสะอาดเพื่อให้ไทยบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ (Net-zero GHG emission) ภายในปี 2608  และยังเพื่อตอบสนองความต้องการพลังงานสะอาดของลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมในสวนอุตสาหกรรม 304 

นายโยธิน ดำเนินชาญวนิชย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานี้ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมจากยุโรปและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคได้ย้ายฐานการผลิตมายังสวนอุตสาหกรรม 304 จ.ปราจีนบุรีเพิ่มมากขึ้น ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน และมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจในหลายประเทศ นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเองที่หันมาให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตสินค้าเพื่อสะท้อนให้ผู้บริโภคเห็นถึงการมีความรับผิดชอบต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม NPS จึงได้ปรับกลยุทธ์เพื่อให้สามารถจัดสรรพลังงานสะอาดป้อนให้แก่ลูกค้าที่ต้องการพลังงานประเภทนี้ได้อย่างเพียงพอและมีเสถียรภาพ โดยปัจจุบันโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ (Floating Solar Farm)ในจังหวัดปราจีนบุรี สามารถดำเนินการจ่ายไฟเชิงพาณิชย์ได้เรียบร้อยแล้วทั้งหมด 2 เฟส เฟสละ 30 MW รวมเป็น 60 MW  

“เราเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าของ โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำ 2 เฟสแรก เข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) 60 MW ในเดือนตุลาคม ที่ผ่านมา และนอกจากสองเฟสนี้แล้ว เรายังมีโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำเฟส 3 อีกจำนวน 90 MW ที่อยู่ระหว่างการติดตั้ง โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2567 ซึ่งจะทำให้ NPS มีกำลังการผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำรวม 150 MW และทำให้บริษัทมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวม เพิ่มขึ้นจาก 770 MW เป็น 920 MW 


ทั้งหมดนี้เพื่อให้เป็นไปตามกลยุทธ์ของบริษัทที่ต้องการ ลดต้นทุนค่าเชื้อเพลิง และตอบสนองความต้องการของลูกค้าในสวนอุตสาหกรรม 304  ที่ให้ความสำคัญกับการใช้พลังงานสะอาดในกระบวนการผลิต อีกทั้งยังสามารถใช้โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนทุ่นลอยน้ำเป็นสิ่งจูงใจลูกค้ารายใหม่ๆ ที่ใส่ใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมให้เข้ามาลงทุนที่สวนอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นในอนาคตได้ด้วย” นายโยธินกล่าว 

ปัจจุบันธุรกิจของกลุ่มบริษัท NPS ประกอบด้วยธุรกิจหลัก ได้แก่ ธุรกิจผลิตไฟฟ้า ไอน้ำและน้ำ โดยธุรกิจผลิตไฟฟ้า NPS มีโรงไฟฟ้าในประเทศไทยทั้งหมด 12 โรง กำลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ำติดตั้งรวม 796.05 MW และกำลังการผลิตไอน้ำติดตั้งรวม 2,486.78 ตันต่อชั่วโมง ธุรกิจผลิตน้ำมีอ่างเก็บน้ำพร้อมโรงกรองน้ำเพื่อการอุตสาหกรรม กำลังผลิต 160,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน

นอกจากนี้ NPS ยังได้เพิ่มศักยภาพให้แก่ธุรกิจพลังงานของบริษัท โดยการเข้าซื้อกิจการโรงไฟฟ้า Biomass Energies d’ Alizay (BEA) ในประเทศฝรั่งเศสเมื่อเดือนเมษายน 2565 ที่ผ่านมา ทำให้ NPS สามารถเพิ่มโอกาสในการขยายการลงทุนในโรงไฟฟ้าชีวมวลในประเทศฝรั่งเศส และทวีปยุโรปโดยใช้ BEA เป็นฐานในการขยายธุรกิจได้ และยังมีโครงการร่วมทุนโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม IPP กำลังผลิตติดตั้ง 600 MW ซึ่งจะสร้างแล้วเสร็จและเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยภายในปี 2570