กรมวิชาการเกษตรจัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยใน 5 ทศวรรษ

14 ส.ค. 2566 | 02:30 น.

ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรมีผลงานวิจัยและเทคโนโลยีมากมายที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นส่วนช่วยให้ภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องของไทยได้นำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจมากมาย รวมถึงการวางมาตรการการแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตรสำคัญเพื่อนำรายได้เข้าประเทศ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เผยว่า เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมวิชาการเกษตร ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคมนี้ ระหว่างเวลา 10.30-19.30 น. กรมวิชาการเกษตรจะจัดงานนิทรรศการ “5 ทศวรรษแห่งการพัฒนาวิชาการเกษตรไทย และการก้าวไปในทศวรรษที่ 6” หรือ “5th Decades of Thai Agricultural Research Development and Advancing into th 6th decade” ณ Helix Garden ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

 

กรมวิชาการเกษตรจัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยใน 5 ทศวรรษ

 

ภายในงานวันที่ 19 สิงหาคม จะได้พบกับการเสวนาบนเวที ในหัวข้อ “ความมั่นคงทางอาหารและการเกษตรภายใต้ปรากฎการณ์เอลนีโญและโอกาสการค้าตลาดคาร์บอนเครดิตในการผลิตพืชของไทย” และในวันที่ 20 สิงหาคม จะมีการเสวนาอีก 2 หัวข้อ คือ “ทิศทางการนำเข้าปุ๋ย เคมีเกษตร และ ปัจจัยการผลิตทางการเกษตร” และ “การส่งออกผลไม้ไทย “แสนล้าน” สู่ตลาดโลก : เงื่อนไข กฎ ระเบียบ และแนวโน้มการส่งออก” รวมไปถึง ส่วนจัดแสดงนิทรรศการ Milestone ประวัติกรมวิชาการเกษตร และนิทรรศการโชว์ผลงานวิจัยที่ประสบความสำเร็จกว่า 20 ผลงาน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยดังกล่าวต่อสายตาคนไทยทั่วประเทศและต่างชาติทั่วโลก ตัวอย่างผลงานวิจัยที่นำมาจัดแสดง ได้แก่ จากเห็ดฟาง สู่ความงามอย่างอ่อนเยาว์, การลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อขอรับรองคาร์บอนเครดิตภาคเกษตร, กฤษณา ไม้มีค่า อนาคตไกล, สับปะรดพันธุ์เพชรบุรี 2 สับปะรดสำหรับอุตสาหกรรมแปรรูป และการควบคุมศัตรูพืชด้วยชีวภัณฑ์ เป็นต้น

 

กรมวิชาการเกษตรจัดเต็ม โชว์ผลงานวิจัยใน 5 ทศวรรษ

 

พร้อมกันนี้ยังมีกิจกรรมการแสดงและเสวนาบนเวที และกิจกรรมร่วมสนุกอีกมากมาย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/doa.thaidoa