svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

กสิกรไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ตีหนึ่ง-หกโมงเช้า 5 ก.พ.2566

01 กุมภาพันธ์ 2566

ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต -ปิดปรับปรุงบริการเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเวลา 01:00 น. - 06:00 น.

ธนาคารกสิกรไทย ตระหนักถึงความสำคัญในการทำธุรกรรมของลูกค้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการให้ดียิ่งขึ้น และรองรับการทำธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นในอนาคต

 

ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดปรับปรุงบริการเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเวลา 01:00 น. - 06:00 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการดังนี้ได้

 

กสิกรไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ตีหนึ่ง-หกโมงเช้า 5 ก.พ.2566

ธนาคารมีความจำเป็นที่จะต้องทำการปิดปรับปรุงบริการเป็นการชั่วคราว ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเวลา 01:00 น. - 06:00 น. ส่งผลให้ลูกค้าไม่สามารถใช้บริการดังนี้ได้

- รายการฝาก ถอน โอนที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของธนาคารกสิกรไทยในทุกช่องทาง

- การรับโอนเงินจากทุกธนาคารในทุกช่องทาง

- การสแกน QR เพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการ

- การเบิกถอนเงินสดด้วยบัตรเครดิตกสิกรไทยหรือบัตรเงินด่วน Xpress Cash

 

 

 

โดยบัตรเครดิตกสิกรไทยทุกประเภทยังสามารถใช้ชำระค่าสินค้าและบริการได้ตามปกติ

 

กสิกรไทยแจ้งปิดปรับปรุงระบบ ตีหนึ่ง-หกโมงเช้า 5 ก.พ.2566